Oktatóink

Verdes Miklós

XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia - 21. századi képességek, írásbeliség, esélyegyenlőség

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Neveléstudományi Intézet / 2022-11-17 – 2022-11-19 – tudományos

Korszakhatár-megközelítések a 20. század második felére irányuló hazai neveléstörténeti kutatásokban

2022-11-17 / magyar

XX. Országos Neveléstudományi Konferencia – Család a nevelés és az oktatás fókuszában

MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság -Debreceni Egyetem BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet – Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért

Debrecen / 2020-11-05 – 2020-11-07 – tudományos

A diskurzuselemzés lehetőségei és perspektívái neveléstörténeti kutatásokban

2020-11-07 / magyar

Body and Soul: The Patristic Message to Pastoral Theology – Fourth International Conference on Patristic Studies

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola

Nyíregyháza / 2019-10-17 – 2019-10-19 – tudományos

Fonti patristiche della riscoperta della psicoterapia dei Padri

2019-10-17 / olasz

PhD/DLA Konferencia

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola – Nyíregyházi Egyetem – Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara

Nyíregyháza / 2018-11-27 – 2018-11-27 – tudományos

Nem-marxista pedagógiai műhelyek az 50-es években?

2018-11-27 / magyar


XVIII. Országos Neveléstudományi Konferencia – Kutatási sokszínűség, oktatási gyakorlat és együttműködések

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Budapest / 2018-11-08 – 2018-11-10 – tudományos

Nem-marxista neveléskoncepciók megjelenése a pedagógiai szaksajtóban (1945-1970)

2018-11-09 / magyar


„…in quo sunt omnes thesauri sapientiae et scientiae absconditi” – A nevelési értékek és a tudás szerepe a keresztény pedagógiában

Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Vác / 2018-04-27 – 2018-04-27 – tudományos

Nevelési érték-koncepciók a XX. század első felének hazai neveléstudományában

2018-04-27 / magyar

XVII. Országos Neveléstudományi Konferencia

Nyíregyházi Egyetem

Nyíregyháza / 2017-11-09 – 2017-11-11 – tudományos

Nem-marxista neveléskoncepciók megjelenése neveléstudományi tankönyvekben (1945-1990)

2017-11-11 / magyar


XX. Liturgikus szimpozion – Homo liturgicus

SZENT ATANÁZ GÖRÖG KATOLIKUS HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA LITURGIKUS TANSZÉK

Nyíregyháza / 2017-09-29 – 2017-09-30 – tudományos

Liturgikus nevelés – a liturgia nevelő szerepe. A bizánci hagyomány szempontjai

2017-09-29 / magyar

V. Gyűjteményi Szimpózium

Debreceni Egyetem BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézete, a HERA Neveléstörténeti és Összehasonlító Neveléstudományi Szakosztálya, valamint az MTA DAB Nevelés-, Művelődéstudományi és Pszichológiai Szakbizottsága

Debrecen / 2016-11-30 – 2016-11-30 – tudományos

A személyközpontú nevelésfelfogás elemei Karácsony Sándor pedagógiájában

2016-11-30 / magyar


X. Jubileumi Nyíregyházi Doktorandusz Konferencia – Oknyomozó tudomány Magyar Tudomány Ünnepe 2016. rendezvénye a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara, Nyíregyházi Egyetem, Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, MTA DAB Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Szakbizottság Egészségtudományi Munkabizottsága, Gerontológiai Munkabizottsága

Nyíregyháza / 2016-11-23 – 2016-11-23 – tudományos

A neotomista pedagógia haza befogadástörténetének állomásai

2016-11-23 / magyar


XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia – A tanulás és nevelés interdiszciplináris megközelítése

Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézete ; Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Tudományos Bizottsága ; Szent-Györgyi Albert Agóra

Szeged / 2016-11-17 – 2016-11-19 – tudományos

Egy személyközpontú nevelésfelfogás hazai recepciójának lehetőségei a 20 . század második felében

2016-11-17 / magyar


„ET MISERICORDIA MOTUS EST” Az irgalmasság és az igazságosság a keresztény nevelésben

Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Vác / 2016-04-21 – 2016-04-21 – tudományos

A Másikra irányuló nevelési értékek és pedagógiai célok, avagy az irgalmasságra nevelés lehetőségei

2016-04-21 / magyar


III. Ortutay Elemér Keresztény Tudományos Diákköri Konferencia

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Görögkatolikus Lelkészség – Görögkör

Beregszász / 2016-02-25 – 2016-02-25 – tudományos

A bölcsesség, mint híd tudomány, hit és érték között. Egy fogalmi elemzés tanulságai

2016-02-25 / magyar

IX. Nyíregyházi Doktorandusz (PhD, DLA) Konferencia – A SZENT ATANÁZ GÖRÖGKATOLIKUS HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA, a NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA és a DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR által együtt megrendezésre kerülő PhD/DLA konferencia

SZENT ATANÁZ GÖRÖGKATOLIKUS HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA, NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA, DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR

Nyíregyháza / 2015-11-27 – 2015-11-27 – tudományos

Nevelési érték-rendszerek a hazai neveléstudomány tükrében

2015-11-27 / magyar


XV. Országos Neveléstudományi Konferencia – Pedagógusok, tanulók, iskolák – az értékformálás, az értékközvetítés és az értékteremtés világa

Óbudai Egyetem

Budapest / 2015-11-19 – 2015-11-21 – tudományos

Nevelési értékek megjelenése a felekezeti iskolák fenntartóinak pedagógiai ars poeticaiban / Verdes Miklós – Csejovszki Mihály

2015-11-19 / magyar


Familia creștină – Fundamente antropologice, iubire şi sexualitate în celibat şi căsătorie : Simpozionul internațional Școala Ardeleană – ediția a X-a = The Christian Family – Anthropological fundaments, love and sexuality, celibacy and marriage : The international symposium under the aegis of „Transylvanian School”

Universitatea Babeş – Bolyai Facultatea de Teologie Greco – Catolică

Oradea / 2015-10-08 – 2015-10-10 – tudományos

Ruoli educativi in famiglia. La testimonianza dei primi secoli cristiani

2015-10-08 / olasz


Mater et Matres : International Conference on Motherhood in the Early Christian Church

Saint Athanasius Greek-Catholic Theological Institute (Nyíregyháza) – Institutum Patristicum Augustinianum (Róma) – Pontificio Istituto Orientale (Róma) (A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola az Augustinianum Patrisztikus Intézettel és a Pápai Keleti Intézettel együttműködésben)

Nyíregyháza / 2015-09-14 – 2015-09-15 – tudományos

„Il ruolo educativo della madre nell’etŕ patristica. Spunti e riflessioni”

2015-09-15 / olasz


A rendszerbe épülés lehetőségei – Felzárkóztató programok vizsgálata szakmai műhelykonferencia

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Debrecen / 2015-03-25 – 2015-03-25 – tudományos

Falak mögött – Filmvetítés és kutatói terepasztalok egy tanodáról

2015-03-25 / magyar

VIII. Nyíregyházi Doktorandusz Konferencia

Nyíregyházi Főiskola, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara és a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola által közösen rendezett

Nyíregyháza / 2014-11-21 – 2014-11-21 – tudományos

Adalék a XX. századi perszonalizmus magyarországi recepciójához

2014-11-21 / magyar


Tettel, szereTettel szakmai konferencia

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

Debrecen / 2014-10-22 – 2014-10-22 – ismeretterjesztő

Támpontok a keresztény szellemiségű nevelés megértéséhez

2014-10-22 / magyar


In caritate perficias. A keresztény nevelés mint társadalmi érték

Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Vác / 2014-04-25 – 2014-04-26 – tudományos

Keresztény nevelés – keresztény pedagógia. Kérdések és irányvonalak a XX. századi olasz pedagógiában

2014-04-26 / magyar

Gravissimum educationis. A keresztény nevelés feladatai és kihívásai a harmadik évezred elején

Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Vác / 2013-04-26 – 2013-04-26 – tudományos

A Gravissimum educationis személyfogalmának értelmezése a 20. századi olasz pedagógiai perszonalizmus fényében

2013-04-26 / magyar


Családbarát közgondolkodás – megmaradni a végeken

Hierotheosz Egyesület

Máriapócs / 2013-04-25 – 2013-04-25 – ismeretterjesztő

A család értéke széthulló társadalmunkban

2013-04-25 / magyar


Kazateµská činnos» ako integrálna súčas» novej evanjelizácie – pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu

Gréckokatolíckej teologickej fakulty Preąovskej univerzity v Preąove

Preąove / 2013-04-09 – 2013-04-09 – tudományos

Miesto homiletiky v teológii Príleľitos» k novej evanjelizácii / ford. Vojtech Boháč

2013-04-09 / szlovák

PhD/DLA Konferencia

Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola – Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar – Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyháza / 2012-11-23 – 2012-11-23 – tudományos

A XIII. püspöki szinódus és az új evangelizáció

2012-11-23 / magyar


Sapientia-nap: A keleti teológia a házasságról, a családról

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

Budapest / 2012-11-17 – 2012-11-17 – tudományos

Nevelési szempontok a keleti egyházatyák műveiben

2012-11-17 / magyar


Katekumenátus tegnap, ma és holnap. Máriapócsi Teológiai Napok

Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola – Hajdúdorogi Egyházmegye

Máriapócs / 2012-10-12 – 2012-10-13 – tudományos

A felnőttek katekumenátusának didaktikai és módszertani kérdései

2012-10-13 / magyar


Doktorandusz-konferencia

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar

Budapest / 2012-09-28 – 2012-09-28 – tudományos

Nevelés és evangelizáció új kihívásai a mai pasztorálteológiában

2012-09-28 / magyar

IV. Nyíregyházi Doktorandusz Konferencia

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar – Nyíregyházi Főiskola – Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola

Nyíregyháza / 2010-12-10 – 2010-12-10 – tudományos

„Kapcsolat-alapú” szemléletmód humán-és társadalom-tudományokban. Utak és lehetőségek

2010-12-10 / magyar