Oktatóink

Prof. Dr. Véghseő Tamás

Vatican Diplomacy and the Shaping of the West during the Pontificate of Pius XII

Róma, Pápai Gergely Egyetem

Róma/ 2024-04-18 – 19 - tudományos

Il soggiorno del vescovo ungherese Nicola Dudas in Svizzera e la sua corrispondenza con la Santa Sede (1957-1958)

2024-04-19 - olasz

Az egyházak kultúraközvetítő szerepe Északkelet-Magyarországon a 16-18. században
Régiötörténeti tudományos konferencia


Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézet

Eger / 2023-04-04 – 05 - tudományos

A kulturális felzárkóztatás igénye és megvalósulása a történelmi munkácsi püspökség görögkatolikus egyházának létrejöttében a kezdetektől Bacsinszky András püspök haláláig (1809)


Egyháztörténeti konferencia
MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Levéltára

Nyíregyháza / 2023-06-09 - tudományos

Dudás Miklós hajdúdorogi megyéspüspök jelentése XII. Piusz pápának a svajci Arosából 1957-ben

 

Egyháztörténészek IX. Országos Találkozója. Bemutatható egyháztörténet - Emlékhelyek és múzeumpedagógia

META Egyesület - Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Történettudományi Intézet - Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola -  MTA-SZAGKHF Lendület Görögkatolikus Örökség Kutatócsoport - Görögkatolikus Múzeum

Nyíregyháza / 2023-06-15 - 16 - tudományos

Az MTA-SzAGKHF Görögkatolikus Örökség Kutatócsoport projektzáró programja

2023-06-15 / magyar


Istoria și viitorul unei Biserici - reflecții la 75 de ani de la intrarea în catacombe a BRU 
Simpozion internațional desfășurat la Oradea sub egida Școlii Ardelene în perioada 12-14 oct. 2023
The History and the Future of a Church -reflections on the 75 year period since the outlawing of the Romanian Greek-Catholic Church  

Universitatea Babeș-Bolyai Facultatea de Teologie Greco-Catolică
Seminarul Teologic Greco-Catolic Sfinții Vasile, Grigore și Ioan, Oradea 

Oradea / 2023-10-12 – 14 - tudományos

Un timido tentativo di liquidare la Chiesa greco-cattolica ungherese nei primi anni della dittatura communista

I Collegi per stranieri a Roma nell'età moderna

2022. december 14.

Convegno Internazionale (on-line) organizzato dalle Università Cattolica Péter Pázmány di Budapest - Universitá di Chieti - Universitá della Tuscia

La raccolta inedita di Endre Veress sulla storia del Collegio Germanico-Ungarico


Vatikánske Arhívy Pia XII. A Historická Presovská Greckokatolícka Eparchia

Eperjes, 2022. november 22.

Eperjesi Egyetem, Görögkatolikus Teológiai Kar

La Santa Sede e i greco-cattolici della regione carpatica negli ultimi anni della seconda guerra mondiale


Vallásosság és felekezeti identitás Északkelet-Magyarországon a 19. században
 
Műhelykonferencia, Eger, 2022. március 18.
 Egri Főegyházmegyei Levéltár (Kispréposti palota, Eger, Kossuth Lajos út 4.)

Szempontok a görögkatolikus vallásosság és felekezeti identitás vizsgálatához az Északkelet-Magyarországi régióban (1781-1918)
 


A szinodalitás egyháztörténeti tapasztalatai 
A zsinatok szerepe a Magyarországi egyházi életben

 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Szent II. János Pál Pápa Kutatóközpont "Krisztus Egyháza A Történelemben" Kutatócsoport Műhelykonferenciája
Budapest, 2022. április 28.

Görögkatolikus püspökök szinódusa Bécsben (1773) - Mérföldkő a magyarországigörögkatolikus egyházak modernizációjában és integrációjában


Egyháztörténészek VIII. Országos Találkozója

META Egyesület - PTE BTK Történettudományi Intézet
Pécs, 2022. május 26-27.


Egyháztörténész – szemtanú: Beszélgetés Várszegi Asztrikkal és Véghseő Tamással. Moderátor: Gárdonyi Máté
 

Zwischen Ost und West : Christen byzantinischer Tradition in Ungarn

Erzbischöfliches Priesterseminar

Wien / 2021-10-22 – 2021-10-23 – tudományos

Die Entstehung und Geschichte der griechisch‐katholischen Kirchen in Ungarn (bis Ende 18. Jh.)

2021-10-22 / német


Konferencia Szent II. János Pál pápa máriapócsi látogatásának 30. évfordulója alkalmából, Boldog Romzsa Tódor és Boldog Gajdics Pál ereklyéinek elhelyezésével

Görögkatolikus Metropólia – Hierotheosz Egyesület

Máriapócs / 2021-10-21 – 2021-10-22 – tudományos

A pápalátogatás történeti jelentősége

2021-10-21 / magyar


A haza szolgálata, az egyházak, az alkotmányosság és a szabadság a két gróf Andrássy Gyula pályafutásában

Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány – Magyar Tudományos Akadémia

Budapest / 2021-09-20 – tudományos

A magyar görögkatolikusok mozgalma a dualizmuskori Magyarországon

2021-09-20 / magyar


Trianon és az Egyház

A MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport (ELKH) és a PPKE HTK Közép- és Újkori Egyháztörténeti Tanszék Egyháztörténeti Konferenciája

Budapest / 2021-06-23 – tudományos

A Hajdúdorogi Egyházmegye létrejöttének (1912) hatása a magyar–román viszonyra és a trianoni határokra

2021-06-23 / magyar


Egyháztörténészek Országos VII. találkozója [a konferencia hibrid formában került megtartásra]

A META-Egyesület, a SZAGKHF és a Történészcéh Egyesület közös szervezésében

Pécs / 2021-05-27-2021-05-28 – tudományos

[1.] Görögkatolikus örökség – kerekasztal-beszélgetés ; [2.] Az alsópapság helyzete a 18–20. században – kerekasztal-beszélgetés (MTA-SZAGHF Görögkatolikus Örökség Kutatócsoport)

2021-05-28 / magyar

A görögkatolikusok és II. Rákóczi Ferenc – Egyháztörténeti Konferencia

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Beregszász / 2019-11-28 – tudományos

De Camillis József János munkácsi püspök és II. Rákóczi ferenc konfliktusa

2019-11-28 / magyar


V. Fraknói Nyári Akadémia


MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport – Kubinyi András Történész Műhely

Eger / 2019-08-01 – 2019-08-04 – tudományos

A többség kisebbsége. Bizánci rítusú katolikusok az Egri egyházmegye területén a 17-18. században

2019-08-02 / magyar


Egyháztörténészek Országos Találkozója (VI.)

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola

Nyíregyháza / 2019-05-23 – tudományos

Zúzzuk össze a hajdúdorogi monstrum fejét! A Hajdúdorogi Egyházmegye szerepe a román-magyar kapcsolatok alakulásában a Nagy Háború előestéjén (MTA-SzAGKHF Lendület Görögkatolikus Kutatócsoport)

2019-05-23 / magyar


Szent Atanáz-Napi Professzori Szeminárium

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola

Nyíregyháza / 2019-05-02 – tudományos

Újabb adatok és források a magyar görögkatolikusok történetéhez

2019-05-02 / magyar

Az első világháború és a görögkatolikus egyház

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola

Nyíregyháza / 2018-12-10 – tudományos

Komán Simon háborúja

2018-12-10 / magyar


Tanuljuk meg Szűz Máriától Krisztust hordozni! – Emlékkonferencia Dr. móri Glattfelder Gyula csanádi püspök és Foerk Ernő építész tiszteletére

Gál Ferenc Főiskola

Szeged / 2018-11-22 – tudományos

Görögkatolikusok és Szeged

2018-11-22 / magyar


Neuaufbau in dem Donauraum nach der Türkenzeit – Eine wissenschaftliche Konferenz anlässlich des 300. jährigen Jubiläums des Passarowitzer Friedens

Österreichische Akademie der Wissenschaften – Institut für Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung – Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien; -Collegium Hungaricum Wien

Wien / 2018-11-14 – 2018-11-16 – tudományos

Integration und Modernisierung. Die Entstehung und Entwicklung der griechisch-katholischen Kirchen im Königreich Ungarn (16. – 17. Jahrhundert)

2018-11-16 / német


Egyházi társadalom a 18. századi Magyarországon

Pécsi Tudományegyetem Újkortörténeti Tanszék, Történészcéh Egyesület, META-Egyesület

Pécs / 2018-09-27 – 2018-09-28 – tudományos

Az igaz(i) egyházi emberek. Változások a 18. századi görögkatolikus társadalomban

2018-09-27 / magyar


Hajdúdorog, 1868 – Konferencia a magyar görögkatolikusok első nagygyűlése emlékére

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola

Nyíregyháza / 2018-04-13 – tudományos

A magyar görögkatolikusok mozgalma 1868-1912 között

2018-04-13 / magyar


Charta XXI Egyesület – Országos Ruszin Önkormányzat

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola

Nyíregyháza / 2018-02-03 – tudományos

A görögkatolikusság szerepe a ruszin-magyar kapcsolatokban

2018-02-03 / magyar

„Az Úr az én erősségem” – 150 éve született Papp Antal c. küzikei érsek (Nagykálló, 1867. november 17. – Miskolc, 1945. december 24.) – Egyháztörténeti konferencia

MTA Miskolci Területi Bizottsága (MTB/MAB) Történettudományi és Néprajzi Szakbizottsága – Miskolc-Belvárosi Görögkatolikus Parókia – Miskolci Egyházmegye

Miskolc / 2017-11-16 – tudományos

Trianon, Miskolci Apostoli Exarchátus

2017-11-16 / magyar

Idegen voltam… (Mt 25,35) – Teológia Napok – Máriapócs

Görögkatolikus Metropólia [Nyíregyházi Egyházmegye]

Máriapócs / 2016-12-09 – 2016-12-10 – tudományos

A többség és az idegenek. Esettanulmány a múltból

2016-12-10 / magyar


AD FONTES LITURGICOS VII. – SIMPOSIO LITURGICO INTERNAZIONALE AD FONTES LITURGICOS VII IL TEMPO E IL CALENDARIO LITURGICO

Teologico Greco-cattolico di Sant’Atanasio

Nyíregyháza / 2016-10-25 – 2016-10-26 – tudományos

La questione del calendario liturgico all’incontro dei vescovi di Mukacevo, Presov e Hajdúdorog nel 1916

2016-10-25 / olasz


Legújabb kutatások az Egri Egyházmegye történetéből – tudományos konferencia

Egri Hittudományi Főiskola

Eger / 2016-05-05 – tudományos

Lippay György egri évei és a görögkatolikus egyház kezdetei Északkelet-Magyarországon

2016-05-05 / magyar


Könyvtárosok Világnapja

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola – Magyar Könyvtárosok Egyesülete Sz-Sz-B megyei szervezete

Nyíregyháza / 2016-04-18 – tudományos

Egy 18. századi görögkatolikus püspöki könyvtár: a Bacsinszky-könyvjegyzék

2016-04-18 / magyar

Mária-tisztelet, Mária-kegyhelyek közép-kelet-európában a 18. században. Tudományos konferencia a máriapócsi kegykép könnyezésének tricentenáriuma alkalmából

Emmánuel Zarándokközpont

Máriapócs / 2015-11-06 – tudományos

A görög katolikusok helyzete a második könnyezés évében

2015-11-06 / magyar


Remete Szíz Szent Pál ősönknek kihozásáról. Pálos rendtörténeti nemzetközi konferencia

Gál Ferenc Főiskola és a Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézete

Szeged / 2015-09-23 – tudományos

Pálos missziók a XVII. századi Magyarországon

2015-09-23 / magyar


Rapporti diplomatici tra la Santa Sede e l’Ungheria. Convegno promosso dall’Ambasciata d’Ungheria presso la Santa Sede e dall’Accademia d’Ungheria in Roma in occasione del 95 o anniversario dell’istituzione della Nunziatura di Budapest (1920) e del 25 o anniversario dalla sua riapertura (1990)

Convegno promosso dall’Ambasciata d’Ungheria presso la Santa Sede e dall’Accademia d’Ungheria in Roma

Roma / 2015-06-12 – tudományos

I rapporti tra la Santa Sede e la Chiesa Greco-cattolica Ungherese nel periodo tra le due guerre

2015-06-12 / olasz


Egyháztörténészek II. Országos Találkozója

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola

Nyíregyháza / 2015-06-03 – 2015-06-04 – tudományos

Helyzetjelentés a Görögkatolikus Örökség Kutatócsoport munkájáról

2015-06-04 / magyar

25 éve szabadon Egyháztörténeti Konferencia. A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye legalizációjának 25. évfordulóján

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Beregszász / 2014-11-27 – tudományos

Magyar görögkatolikusság a 20. században – A világháborúk és a békeszerződések hatása a görögkatolikus egyház életére

2014-11-27 / magyar


Mindent megújítani Krisztusban – Szent Liturgia és Konferencia Szent X. Piusz Pápa halálának 100. évfordulóján

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola

Nyíregyháza / 2014-09-26 – tudományos

Szent X. Piusz pápa és a magyar görögkatolikusok

2014-09-26 / magyar


IL DIRITTO CANONICO ORIENTALE A CINQUANT’ANNI DAL CONCILIO VATICANO II»

PONTIFICIO ISTITUTO ORIENTALE/PONTIFICIA UNIVERSITÀ S. TOMMASO D’AQUINO „ANGELICUM”

Róma / 2014-04-23 – 2014-04-25 – tudományos

«Una Chiesa orientale 50 anni dopo: andamento e rinnovamento in Ungheria con speciale riguardo alle „sacre scienze orientali”»

2014-04-23 / olasz


Emlékkonferencia a debreceni bombamerénylet 100. évfordulóján

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola/Debreceni Görögkatolikus Egyházközség

Debrecen / 2014-02-22 – ismeretterjesztő

A Hajdúdorogi Egyházmegye megalapításának bel- és külpolitikai vonatkozásai

2014-02-22 / magyar


Imperi e nazioni nell’Europa centro-orientale alla vigilia della prima guerra mondiale

Universitate Babes-Bolyai/Istituto per la storia del Risorgimento italiano

Cluj/Kolozsvár / 2014-02-21 – tudományos

Una minoranza religiosa nella tempesta della Grande guerra. La fondazione della diocesi di Hajdúdorog (1912) e i suoi primi anni

2014-02-21 / olasz

XII. Liturgikus Szimpozion – Az 1938-as Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 75. évfordulója alkalmából

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Liturgikus Tanszék

Nyíregyháza / 2013-11-28 – tudományos

Az Eucharisztikus Kongresszus és a magyar görögkatolikusok

2013-11-28 / magyar


Aki nincs ellenünk, az velünk van? Egyháztörténeti konferencia a közelmúlt kutatásáról

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola

Nyíregyháza / 2013-11-07 – tudományos

Nekünk az a jó, ha nincs köztük egység

2013-11-07 / magyar


Országos Katolikus Gyűjteményi Központ levéltári napja

Országos Katolikus Gyűjteményi Központ

Budapest / 2013-10-29 – tudományos

Új utak a görögkatolikus egyháztörténet-írásban

2013-10-29 / magyar


The reforms of liturgy and the return to the sources. 4th International Liturgical Symposium Ad fontes liturgicos

The Liturgical Institute – The Pontifical University of John Paul II in Kraków (Poland) The Greekcatholic Theological Faculty of the University in Preshov (Slovakia) The Ukrainian Catholic University and The Ukrainian Liturgical Centre in Lviv (Ukraine)

Karkkó / 2013-10-23 – 2013-10-24 – tudományos

L’introduzione della lingua ungherese nella liturgia greco-cattolica nei secoli XIX-XX e le sue conseguenze

2013-10-24 / olasz


Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Sárospataki Római Katolikus Egyház, Sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény, Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma

Sárospatak / 2013-10-03 – 2013-10-04 – tudományos

Jezsuiták és görögkatolikusok Északkelet-Magyarországon a 17. század második felében

2013-10-03 / magyar


„ŞCOALA ARDELEANĂ”

DESFĂŞURAT LA BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „GHEORGHE ŞINCAI” ORADEA

Oradea/Magyvárad / 2013-04-12 – 2013-04-13 – tudományos

A magyar görögkatolikusok útja a 19-20. században. Egy identitásdiskurzus állomásai

2013-04-12 / magyar

La fondazione dell’Eparchia di Hajdudorog per gli ungheresi di rito bizantino nel contesto politico dell’Impero Austro-Ungarico (1912)

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola/Római Magyar Akadémia

Róma / 2012-11-29 – tudományos

La fondazione dell’Eparchia di Hajdudorog

2012-11-29 / olasz


Konferencia Firczák Gyula munkácsi püspök elhunytának 100. évfordulója alkalmából

II. RFMKF Történelem és Társadalomtudományi Tanszéke/Görögkör

Beregszász / 2012-11-22 – tudományos

Firczák Gyula szerepe a Hajdúdorogi Egyházmegye megalapításában

2012-11-22 / magyar


A keleti kereszténység a Kárpát-medence kultúrájában

Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK – Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola

Piliscsaba / 2012-11-09 – tudományos

A Barkóczy instrukció tanulságai

2012-11-09 / magyar


Konferencia Eszterházy Károly Egerbe érkezésének 250. évfordulója emlékezetére

Eszterházy Károly Főiskola

Eger / 2012-10-25 – 2012-10-26 – tudományos

Eszterházy Károly és a görögkatolikus egyház

2012-10-25 / magyar


Nagyvárad tudós püspökei, neves személyiségei

Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

Nagyvárad/Oradea / 2012-10-20 – tudományos

Benkovich Ágoston váradi püspök

2012-10-20 / magyar


„Kitartásban a siker!” A magyar görögkatolikusok útkeresése és a Hajdúdorogi Egyházmegye felállítása (1912)

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola

Nyíregyháza / 2012-06-02 – tudományos

A Hajdúdorogi Egyházmegye felállításának közvetlen előzményei

2012-06-02 / magyar


A Hajdúdorogi Egyházmegye centenáriumi évének megnyitója

Hajdúdorogi Egyházmegye

Hajdúdorog / 2012-02-18 – ismeretterjesztő

Egy Kálvária-út véget ér – a Hajdúdorogi Egyházmegye megalapítása és első évtizedei

2012-02-18 / magyar

Esztergomi érsekek és görögkatolikusok

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola

Nyíregyháza / 2011-11-18 – tudományos

A Barkóczy-féle instrukció az Esztergomi Prímási Levéltárban

2011-11-18 / magyar


A görögkatolikus jelenlét évszázadai Szatmárnémetiben

Szatmárnémeti Görögkatolikus Egyházközség

Szamárnémeti/Satu-Mare / 2011-10-15 – tudományos

Felekezetszerveződés és görög katolikus egyházak a 17. századi Magyarországon

2011-10-15 / magyar

Országos Doktorandusz Konferencia

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola

Nyíregyháza / 2009-11-20 – tudományos

Görög katolikus felekezetszerveződés?

2009-11-20 / magyar


Bacsinszky András munkácsi püspök és kora

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola

Nyíregyháza / 2009-11-12 – 2009-11-14 – tudományos

Bacsinszky András tanulmányai Unvárott és Nagyszombatban

2009-11-12 / magyar


800. rokov prvej zachovanej zmienky o existencii Spišského prepošstva

Teologická fakulta Kňazský seminár biskupa Jána Vojtašáka

Szepesváralja/Spišská Kapitula / 2009-11-11 – tudományos

Giorgio Bársony, vescovo di Varadino, prevosto di Scepusio

2009-11-11 / magyar


Medzinárodná konferencia

Prešovská univerzita v Prešove Gréckokatolícka teologická fakulta

Presov/Eperjes / 2009-09-15 – tudományos

Magyar baziliták a kommunista rendszerben

2009-09-15 / magyar


Konfesionalizácia cirkevného života Jágerskej diecézy. Potridentská teologická starostlivosť o veriacich

Teologická fakulta v Košiciach Katolícka univerzita v Ružomberku

Kassa/Kosice / 2009-05-21 – tudományos

Die Missionstätigkeit der Pauliner im Nordost Ungarn im 17. Jahrhundert (1642-1682)

2009-05-21 / német


Bacsinszky András emlékkonferencia

Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat

Sajópetri / 2009-02-22 – tudományos

Bacsinszky András püspök élete és munkássága

2009-02-22 / magyar

60 de ani de la scoaterea în afara legii a Bisericii Române Unite Greco-Catolică

Facultatea De Teologie Greco-Catolică Universitatea Babeş-Bolyai

Kolozsvár/Cluj / 2008-11-27 – 2008-11-29 – tudományos

I Basiliani dell’Ungheria sotto il regime communista

2008-11-28 / olasz


Gréckokatolícka Cirkev na Slovenskuvo svetle výročí

Prešovská univerzita v Prešove Gréckokatolícka teologická fakulta

Presov/Eperjes / 2008-11-04 – 2008-11-05 – tudományos

A római Collegium Germanicum et Hungaricum és a görög katolikus egyházak

2008-11-04 / magyar


Internationale und Interkonfessionale Konferenz Healing of Memories in Rumänien

Healing of Memories

Nagyvárad/Oradea-Biharkeresztes / 2008-04-07 – 2008-04-09 – tudományos

A Görög Katolikus Egyház története a magyarországi Biharban

2008-04-08 / magyar

Konferencia a debreceni görögkatolikus templom felszentelésének 100. évfordulója tiszteletére

Debreceni Görögkatolikus Egyházközség

Debrecen / 2010-10-02 – tudományos

A debreceni görögkatolikus egyház története

2010-10-02 / magyar


A teológia identitásformáló szerepe a magyar görög katolikus egyházban

Hajdúdorogi Egyházmegye/Miskolci Apostoli Exarchátus

Nyíregyháza/Miskolc / 2010-09-22 – 2010-09-23 – tudományos

A teológiai oktatás története a Rómával egyesült keleti egyházakban a 17-18. században

2010-09-22 / magyar


Bizánci szertartású keresztények kelet és nyugat határán

Hajdúdorogi Egyházmegye Szórványhelynöksége

Pécs / 2010-09-16 – tudományos

“…mint igaz egyházi ember…” A görögkatolikus egyházak létrejötte és fejlődése Magyarországon (17-18. század)

2010-09-16 / magyar


Cirkev v okovách totalitného režimu – Likvidácia Gréckokatolíckej cirkvi v Československu v r. 1950

Prešovská univerzita v Prešove Gréckokatolícka teologická fakulta

Presov/Eperjes / 2010-04-27 – 2010-04-28 – tudományos

La Chiesa Greco‐Cattolica d’Ungheria nei primi anni del regime comunista

2010-04-27 / olasz


Workshop on The Furtherance of Internationally Acknowledged Young Researchers’ Career

Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok

Budapest / 2010-04-15 – 2010-04-16 – tudományos

A Kárpátok Eurorégió görög katolikus kulturális örökségének kutatása és megőrzése:a történelmi munkácsi egyházmegye bizánci szertartású katolikus közössége kialakulásának és fejlődésének kutatása (1646-1818) és magyarországi tárgyi emlékeinek feltérképezése

2010-04-15 / magyar

Felekezetek az Igazság szolgálatában Történelem – Teológia – Önazonosság (1500–2000)

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar – Babes-Bolyai Tudományegyetem

Esztergom / 2007-10-25 – 2007-10-26 – tudományos

Kollonich Lipót és a görög katolikusok

2007-10-25 / magyar


Felekezetek, egyházpolitika, identitás Magyarországon és Szlovákiában 1945 után

MTA Társadalomkutató Központ

Budapest / 2007-06-13 – 2007-06-15 – tudományos

Útkeresés kényszerpályák között: görög katolikusok Magyarországon és Ukrajnában 1945 után

2007-06-14 / magyar


Nemzetközi konferencia a Nagyváradi Görög Katolikus Egyházmegye felállításának 230. évfordulóján

Departamentul Oradea FACULTATEA DE TEOLOGIE GRECO-CATOLICĂ Universitatea Babeş-Bolyai

Nagyvárad/Oradea / 2007-05-11 – 2007-05-13 – tudományos

Referintele functionarii Bisericii Greco-Catolice de Oradea sub propavaduirea epuscopului Agoston Benkovich (1682-1702)

2007-05-13 / olasz


Religion als Integrationsfaktor für die Migration im Südosten der Habsburgermonarchie im 18. Jahrhundert

Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas

Ulm / 2007-05-10 – 2007-05-12 – tudományos

Die Union mit der katholischen Kirche als Integrationsfaktor in Ungarn an der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert

2007-05-11 / német


Scienza canonistica orientale: personaggi e dottrine

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola

Nyíregyháza/Ungvár / 2007-04-20 – 2007-04-22 – tudományos

Nikolaus Nilles: canonista gesuita studioso dell’Oriente cristiano

2007-04-21 / olasz

Healing of Memories

Institute for the Healing of Memories

Szamárnémeti/Csenger / 2006-11-07 – 2006-11-08 – tudományos

A Görög Katolikus Egyház története a magyarországi Szatmárban

2006-11-07 / magyar


„Rómából Hungariába” Nemzetközi tudományos konferencia Joannes Josephus De Camelis munkácsi püspök halálának 300. évfordulóján

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola

Nyíregyháza / 2006-09-29 – 2006-09-30 – tudományos

Il cardinale Leopoldo Kollonich e i greco-cattolici della eparchia di Munkács

2006-09-29 / olasz

Nemzetközi konferencia a máriapócsi kegykép harmadik könnyezésének centenáriumán

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola

Máriapócs / 2005-11-21 – 2005-11-22 – tudományos

Korrajz a harmadik könnyezés idejéről

2005-11-21 / magyar


V. Liturgikus szimpozion – A vatikáni magyar nyelvű liturgia 40. évfordulója alkalmából

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola

Nyíregyháza / 2005-11-17 – tudományos

Magyar nyelvű bizánci szertartású Szent Liturgia a Szent Péter bazilikában 1965. november 19-én. A történelmi háttér

2005-11-17 / magyar


Dedicstvo a buducnost

Prešovská univerzita v Prešove Gréckokatolícka teologická fakulta

Presov/Eperjes / 2005-09-30 – tudományos

La formazione dei futuri sacerdoti nella eparchia di Hajdúdorog. Quadro storico e prospettive future

2005-09-30 / olasz

A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Piliscsaba / 2004-11-08 – 2004-11-10 – tudományos

A jezsuiták és a pálos rend kapcsolata a 17. században

2004-11-08 / magyar


Internationale Konferenz “Religions- und Kulturgeschichtsschreibung im Donauraum: Forschungsstand, Initiativen, Methoden, Theorien”

Internationales Zentrum der Universität von Tübingen

Freudenstadt / 2004-09-15 – 2004-09-19 – tudományos

Geschichtsschreibung der griechisch-katholischen Kirche in Ungarn: Forschungsstand, Aufgaben und Perspektiven

2004-09-18 / német

A Magyar Tudomány Napja 2001.

Sz-Sz-B. Megyei Tudományos Közalapítvány

Nyíregyháza / 2001-10-29 – 2012-11-12 – tudományos

Pálos misszionáriusok vitája a bécsi nunciussal 1672-ben. A kora újkori magyarországi katolikus belső missziók történetéhez

2001-10-29 / magyar


MTA Sz.-Sz.-B.megyei X. Közgyűlésével egybekötött Tudományos Ülése

MTA Sz.-Sz.-B.megyei Tudományos Testület

Nyíregyháza / 2001-09-29 – tudományos

Egyházi életút a XVII. századi Magyarországon. Benkovich Ágoston OSPPE (1632-1702), misszionárius, rendfőnök és váradi püspök

2001-09-29 / magyar