Oktatóink

Dr. Terdik Szilveszter

Szabadkai Városi Múzeum, Festett üvegablakok konferencia / Koferencija o vitražama, Subotica (Szabadka)

Szabadkai Városi Múzeum, Subotica (Szabadka) / 2022-12-07 – 2022-12-08 – tudományos

Roskovics Ignác festményeinek hatása a festett üvegablakokra

2022-12-08 / magyar


Art and Artists in the City around 1800 - című konferencia

A pozsonyi Comenius Egyetem Művészettörténeti Intézete, Bratislava (Pozsony)

Comenius Egyetem Művészettörténeti Intézete, Pozsony / 2022-11-04 – tudományos

The "Tischlermeister" - The activites of Kaspar Wirsing in Pressburg (Bratislava)

2022-11-04 / angol


XXII. Erdélyi Magyar Restaurátor Konferencia

A székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum, Odoheiu Secuiesc (Székelyudvarhely)

Haáz Rezső Múzeum, Székelyudvarhely / 2022-10-03 – 2022-10-08 – tudományos

A magyarkomjáti ikonosztázio (Néprajzi Múzeum, Budapest) restaurálása

2022-10-05 / magyar


Műemlékvédelem Erdélyben IX

Arcus Egyesület, Marosvásárhely Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány, Kolozsvár

Teleki Oktatási Központ, Szováta / 2022-04-22 – 2022-04-23 – tudományos

Egy különös emlékcsoport Máramarosból: az ún. Troicák

2022-04-22 / magyar

Zwischen Ost und West : Christen byzantinischer Tradition in Ungarn

Erzbischöfliches Priesterseminar

Wien / 2021-10-22 – 2021-10-23 – tudományos

The Art of the Greek Catholic and Orthodox Church in Hungary. Main Tendencies

2021-10-23 / angol


Egyháztörténészek Országos VII. találkozója [a konferencia hibrid formában került megtartásra]

A META-Egyesület, a SZAGKHF és a Történészcéh Egyesület közös szervezésében

Pécs / 2021-05-28 – tudományos

Görögkatolikus örökség – kerekasztal-beszélgetés Moderátor: Véghseő Tamás (MTA-SZAGHF Görögkatolikus Örökség Kutatócsoport) Résztvevők: Dobos András (SZAGHF), Janka György (SZAGHF), Terdik Szilveszter (Iparművészeti Múzeum)

2021-05-28 / magyar

Keleti teológia, bizánci lelkiség című görögkatolikus előadássorozat részeként

Párbeszéd Háza ; Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola

Budapest / 2020-10-28 – tudományos

Az ikonok teológiai alapjai – online

2020-10-28 / magyar

A görögkatolikusok és II. Rákóczi Ferenc – Egyháztörténeti Konferencia

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Beregszász / 2019-11-28 – 2019-11-28 – tudományos

Bazilita monostorok építészete a munkácsi püspökség területén (18. század)

2019-11-28 / magyar


Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely története a Historia Domus és más levéltári források tükrében

Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely

Mátraverebély / 2019-10-17  – tudományos

A Mátraverebély-szentkúti remeteség és zarándoktemplom a 18. században. Művészettörténeti problémák, megoldási kísérletek

2019-10-17 / magyar


Országos Katolikus Gyűjteményi Központ fennállásának 50 éves évfordulója

MKPK Irodaháza

Budapest / 2019-10-15 – 2019-10-15 – tudományos

Ars Sacra – Ars liturgica. Könyvbemutató

2019-10-15 / magyar


Ars Sacra Fesztivál – Iparművészeti Múzeum

Iparművészeti Múzeum

Budapest / 2019-09-16 – 2019-09-16 – tudományos

”Apró csoda” Egy ismeretlen 16. századi szakrális tárgy az Iparművészeti Múzeumban

2019-09-16 / magyar


Bakonybél 1000 – Tudományos konferencia a bakonybéli apátság alapításának ezeréves évfordulója alkalmából

Szent Mauriciusz Monostor; Faluház

Bakonybél / 2019-05-18 – 2019-05-18 – tudományos

A bakonybéli monostor és templom ingóságai a II. József-kori feloszlatás idején

2019-05-18 / magyar


Művelődés Bizáncon innen és túl, wokshop [Ζωοδόχος Πηγή]

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola

Nyíregyháza / 2019-05-16 – 2019-05-16 – tudományos

Művészek a görögkatolikus egyház szolgálatában a 19. század folyamán

2019-05-16 / magyar


Középkori egyházi építészet Erdélyben, IX. Nemzetközi Tudományos Konferencia

Szatmár Megyei Múzeum

Szatmárnémeti / 2019-04-11 – 2019-04-14 – tudományos

Középkori templomok barokk terveken

2019-04-13 / magyar

Szabadfalvi-emlékülés. Konferencia Szabadfalvi József születésének 90. évfordulóján

Herman Ottó Múzeum, MTA Miskolci Területi Bizottsága

Miskolc / 2018-11-19 – 2018-11-19 – tudományos

Görömböly régi görögkatolikus temploma

2018-11-19 / magyar


Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában I. 14. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia

SZTA BTK

Szeged / 2018-10-11 – 2018-10-11 – tudományos

A kivottól a tabernákulumig. Az Eucharisztia őrzésének változó gyakorlata a görögkatolikusoknál (18. század)

2018-10-11 / magyar


Műemlékvédelem Erdélyben VIII.

Teleki Oktatási Központ

Szováta / 2018-04-20 – 2018-04-20 – tudományos

Kép és előkép. Néhány 18–19. századi festmény grafikai előzménye a Partiumban

2018-04-20 / magyar


Régi magyarországi művelődéstörténet – doktori műhely

Debreceni Egyetem

Debrecen / 2018-02-22 – 2018-02-22 – tudományos

Egyházatya ábrázolások apologetikus céllal – három barokk példa

2018-02-22 / magyar

Russian Style: In Search of the National Identity. International Jubilee 15th Conference Commemorating Vladimir Vasilenko

All-Russia Decorative Art Museum

Moszkva / 2017-11-22 – 2017-11-22 – tudományos

Little Known Russian Ivory Carvings in the Collection of the Museum of Applied Arts of Budapest

2017-11-22 / angol


Tanítás, tudomány, lelkipásztorkodás – Szent Benedek fiai Győrben, tudományos konferencia

Szent Mór Perjelség

Győr / 2017-11-10 – 2017-11-10 – tudományos

Jezsuitáktól a bencésekig. A Szent Ignác-templom a bencések korában

2017-11-10 / magyar


Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház

Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház

Székesfehérvár / 2017-10-19 – 2017-10-19 – tudományos

Ikonfestészet és katolicizmus

2017-10-19 / magyar


Keresztény Múzeum, Esztergom

Keresztény Múzeum

Esztergom / 2017-09-16 – 2017-09-16 – tudományos

Egy újabb táblakép Csegöldről? Megjegyzések az Örömhírvétel-ikon történetéhez

2017-09-16 / magyar


Az egyházatyák a reformáció és az ellenreformáció korában. A Magyar Patrisztikai Társaság XVII. országos konferenciája

Sárospataki Református Teológiai Akadémia

Sárospatak / 2017-06-28 – 2017-06-30 – tudományos

Egyházatya ábrázolások apologetikus céllal – három barokk példa

2017-06-30 / magyar


Eperjesi Egyetem, Görögkatolikus Hittudományi Kar

Eperjesi Egyetem, Görögkatolikus Hittudományi Kar

Eperjes / 2017-03-15 – 2017-03-15 – tudományos

Bazilita kolostorok templomai a 18. században

2017-03-15 / magyar

Rómer Flóris Terv. Megújuló magyar műemlékek a Kárpát-Medencében

Országos Széchényi Könyvtár

Budapest / 2016-12-06 – 2016-12-07 – tudományos

A fancsikai görögkatolikus templom ikonosztáza. Problémák és megoldási kísérletek

2016-12-06 / magyar


Niš and Byzantium XV. International Symposium of Byzantologists - “Byzantium across time and space“

University of Niš

Niš / 2016-06-04 – 2016-06-04 – tudományos

Some Post-Byzantine Items with Serbian Relations Kept in Hungarian Museums

2016-06-04 / angol


Magyarország és a Keleti Kereszténység – Kultuszok, templomok, nyelvemlékek

ELTE Szláv Filológia Tanszék

Budapest / 2016-05-24 – 2016-05-24 – tudományos

Változó nyelvhasználat a hazai görögkatolikus közösségekben. Amiről az ikonok tanúskodnak

2016-05-24 / magyar


Műemlékvédelem Erdélyben VII.

Teleki Oktatási Központ – Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány

Szováta / 2016-04-03 – 2016-04-03 – tudományos

Szécsényi József, egy elfeledett nagykárolyi festő a 18. századból

2016-04-03 / magyar


Barokk vallásos közösségek, IX. Lelkiségtörténeti konferencia

PPKE BTK

Budapest / 2016-04-01 – 2016-04-01 – tudományos

Adatok az ungvári jezsuiták Mária-kongregációjának történetéhez

2016-04-01 / magyar

Zádor Anna-díj átadása [beszámoló előadás]

ELTE, Művészettörténet Intézet

Budapest / 2015-12-14 – 2015-12-14 – tudományos

Még újabb adatok Joseph Hoffmann nagyváradi építőmester munkásságához

2015-12-14 / magyar


Gödöllői Városi Múzeum

Városi Múzeum

Gödöllő / 2015-12-01 – 2015-12-01 – tudományos

Máramarosból Gödöllőre. Egy Istenszülő-ikon kalandos története

2015-12-01 / magyar


Mária-tisztelet, Mária-kegyhelyek Közép-Kelet Európában a 18. században. Tudományos konferencia a máriapócsi kegykép könnyezésének tricentenáriuma alkalmából

Emmánuel Zarándokközpont

Máriapócs / 2015-11-06 – 2015-11-07 – tudományos

A pócsi ikon kultusza ortodox közösségekben?

2015-11-07 / magyar


Egyházi Muzeológusok Egyesülete [EME] szakmai nap

EME; Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény – Szent Erzsébet Háza

Sárospatak / 2015-10-19 – 2015-10-20 – tudományos

A Néprajzi Múzeum ikonjai

2015-10-20 / magyar


Die habsburgische Variante des aufgeklärten Absolutismus – 250. Jahrestag der Ernennung Josephs II. zum Mitregenten (1765) 100. Geburtstag von Prof. Éva H. Balázs (1915-2006)

Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára; Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Budapest / 2015-10-08 – 2015-10-09 – tudományos

Josephh II. and the Greek-catholics of Hungary

2015-10-09 / német


Kihívások és buktatók a segédletkészítésben és az állományvédelemben. MELTE – Eme Vándorgyűlés és konferencia

MELTE; EME; Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola

Veszprém / 2015-07-02 – 2015-07-04 – tudományos

Restaurálások a nyíregyházi görögkatolikus gyűjteményben

2015-07-03 / magyar

 

25 éve szabadon. Egyháztörténeti konferencia a Görögkatolikus Egyház legalizációjának 25. évfordulóján

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Beregszász / 2014-11-27 – 2014-11-27 – tudományos

Művészettörténeti kutatások a Munkácsi Egyházmegye Levéltárában. Néhány új eredmény

2014-11-27 / magyar


Şcoala Ardeleană, Ediţia a IX-a

Episcopia Greco-Catolica de Oradea, Facultatea de Teologie Greco-Catolica a Universitatii Babes-Bolyai

Oradea (Nagyvárad) / 2014-10-29 – 2014-10-31 – tudományos

Icone rumene nei Musei d’Ungheria

2014-10-29 / olasz


Fundálók, pallérok, építészek Erdélyben. Művészettörténeti konferencia

Kultúrpalota, Tükörterem

Marosvásárhely / 2014-10-24 – 2014-10-25 – tudományos

Adatok Josef Hoffmann nagyváradi építőmester munkásságáról

2014-10-24 / magyar


Niš and Byzantium XIII. International Symposium

University of Niš

Niš / 2014-06-04 – 2014-06-04 – tudományos

The Icons of the Iconostasis of the former Greek Catholic Church of Nagyvárad/Oradea

2014-06-04 / angol


Műemlékvédelem Erdélyben VI.

Teleki Oktatási Központ

Szováta / 2014-03-28 – 2014-03-28 – tudományos

Újabb adatok a nagyváradi görögkatolikus székesegyház építéstörténetéhez

2014-03-28 / magyar


Építészettörténészek és műemlékkutatók konferenciája Szentkirályi Zoltán emlékére

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék

Budapest / 2014-02-06 – 2014-02-06 – tudományos

Johann Grenner tervei az ungvári püspöki központhoz

2014-02-06 / magyar


Szent Efrém-napok

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola

Nyíregyháza / 2014-01-25 – 2014-01-25 – tudományos

A nyíregyházi társszéksegyház ikonosztázionjáról

2014-01-25 / magyar

Országos Katolikus Gyűjteményi Központ 4. tanulmányi napja

PPKE BTK

Budapest / 2013-09-30 – 2013-09-30 – tudományos

Az ikonosztáz. Magyarországi példák és problémák

2013-09-30 / magyar


Panagia Központ

Budapesti Görögkatolikus Helynökség

Budapest / 2013-09-19 – 2013-09-19 – tudományos

A moldvai kolostorok rejtelmes világa

2013-09-19 / magyar


Niš and Byzantium XII. International Symposium

University of Niš

Niš / 2013-06-04 – 2013-06-04 – tudományos

Artists from the Balkans in the Service of Greek Catholic Bishops (18th century)

2013-06-04 / angol


Şcoala Ardeleană. VIII. nemzetközi szimpózium

Gheorghe Şincai megyei Könyvtár

Oradea (Nagyvárad) / 2013-04-12 – 2013-04-12 – tudományos

Adatok a nagyváradi görögkatolikus székesegyház történetéhez

2013-04-12 / magyar

Christifideles graeci. Convegno scientifico. La fondazione dell’Eparchia di Hajdudorog per gli ungheresi di rito bizantino nel contesto politico dell’Impero Austro-Ungarico (1912-2012)

Accademia d’Ungheria

Roma / 2012-11-29 – 2012-11-29 – tudományos

Il ruolo dell’iconostasi nella tradizione dei greco-cattolici ungheresi

2012-11-29 / olasz


A Keleti kereszténység a Kárpát-medence kultúrájában. A PPKE BTK Doktori Iskolájának eszmetörténet konferenciája

PPKE BTK Doktori Iskola

Piliscsaba / 2012-06-09 – 2012-11-09 – tudományos

Bazilita kolostorépítészet Magyarországon (18. század)

2012-11-09 / magyar


Kitartásban a siker! A magyar görögkatolikusok útkeresése és a Hajdúdorogi Egyházmegye felállítása (1912) – Tudományos konferencia a Hajdúdorogi Egyházmegye alapításának centenáriuma tiszteletére

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola

Nyíregyháza / 2012-06-02 – 2012-06-02 – tudományos

Magyaros törekvések a görögkatolikus egyház művészetében

2012-06-02 / magyar


A Kárpát-medence, a magyarság és Bizánc

SZAB Székház

Szeged / 2012-05-21 – 2012-05-21 – tudományos

Balkáni mesterek görögkatolikus püspökök szolgálatában (18. század)

2012-05-21 / magyar


Az egyház mint kultúrahordozó. Az egyházak szerepe a kultúra közvetítésében Közép- és Kelet-Európában. Tudományos műhelykonferencia

PPKE BTK

Piliscsaba / 2012-05-11 – 2012-05-11 – tudományos

Különböző hagyományok együttélése – görögkatolikus művészet a 18. század második felében

2012-05-11 / magyar


Műemlékvédelem Erdélyben V.

Teleki Oktatási Központ – Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány

Szováta / 2012-03-23 – 2012-03-25 – tudományos

Újraolvasott források – Adatok a gyulafehérvári székesegyház barokk berendezésének történetéhez

2012-03-23 / magyar


A hajdúdorogi Egyházmegye Centenáriumának nyitó ünnepsége

Görögkatolikus Általános Iskola

Hajdúdorog / 2012-02-18 – 2012-02-18 – tudományos

Egyházmegyénk szíve: a hajdúdorogi székesegyház

2012-02-18 / magyar

Gyökereink – Múltunk – Jelenünk 1691-2011. A görögkatolikus jelenlét évszázadai Szatmárnémetiben

Szent Miklós – templom

Szatmárnémeti / 2011-10-15 – 2011-10-15 – tudományos

Görögkatolikus művészet Szatmárban – Néhány fontos emlék

2011-10-15 / magyar


Húsz év helytörténeti kutatásai Szatmárban – Konferencia a Szent István Kör megalakulásának 20. évfordulója alkalmából

Szatmár Megyei Múzeum

Szatmárnémeti / 2011-09-03 – 2011-09-03 – tudományos

Görög katolikus művészet a 18. századi Partiumban

2011-09-03 / magyar


A zarándokhely: hit, kultúra, emberség

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

Budapest / 2011-06-03 – 2011-06-03 – tudományos

A máriapócsi kegytemplom: együttélő hagyományok

2011-06-03 / magyar


Magyar és román vallásos művészet a középkortól napjainkig Kulturális és szellemi párbeszéd Kelet és Nyugat között

Francia Intézet

Budapest / 2011-05-26 – 2011-05-28 – tudományos

A balázsfalvi Szentháromság görög katolikus székesegyház: keleti és nyugati hatások

2011-05-26 / magyar


Középkori egyházi építészet Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megyékben. Kutatások és értelmezések

Szatmár Megyei Múzeum

Szatmárnémeti / 2011-01-28 – 2011-01-29 – tudományos

Fatemplomok Szatmárban

2011-01-28 / magyar

VII. Középkori egyházi építészet Erdélyben

Szatmár Megyei Múzeum

Szatmárnémeti / 2010-10-07 – 2010-10-10 – tudományos

Középkori eredetű görög katolikus templomok a történeti Szatmár vármegyében

2010-10-07 / magyar


Bizánci szertartású keresztények Kelet és Nyugat határán

Lenau-Ház

Pécs / 2010-09-24 – 2010-09-24 – tudományos

Útkeresés – A görög katolikusok művészete a XIX. században

2010-09-24 / magyar

Konferencia Bacsinszky András munkácsi püspök emlékére

Görög Katolikus Szeminárium

Ungvár / 2009-12-17 – 2009-12-17 – tudományos

La trasformazione in Cattedrale della chiesa dei gesuiti a Ungvár nell’ epoca di Bacsinszky

2009-12-17 / olasz


Bacsinszky András munkácsi püspök és kora. Nemzetközi konferencia Bacsinszky András (1732-1809) munkácsi püspök halálának 200. évfordulóján [Convegno internazionale in occasione del bicentenario della morte di Andrij Bacinskij (1732-1809), vescovo di Mukačevo]

Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola [Istituto Teologico Greco-Cattolico Sant’Atanasio]

Nyíregyháza / 2009-11-12 – 2009-11-14 – tudományos

Az egykori jezsuita templom székesegyházzá alakítása Ungváron Bacsinszky András idejében

2009-11-14 / olasz


Bacsinszky András munkácsi püspök és kora

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola

Nyíregyháza / 2009-11-12 – 2009-11-14 – tudományos

Az egykori jezsuita templom székesegyházzá alakítása Ungváron, Bacsinszky András idejében

2009-11-14 / magyar


Ott, ahol a Kelet a Nyugattal találkozik – a lublini Szentháromság-kápolna

Déri Múzeum

Debrecen / 2009-08-07 – 2009-08-07 – tudományos

Ortodox mesterek munkái katolikus templomokban – Néhány erdélyi példa

2009-08-07 / magyar


Új kutatások és elméletek a helytörténet-írásban

Megyei Múzeum

Szatmárnémeti / 2009-06-26 – 2009-06-27 – tudományos

Szatmár vármegye középkori templomaira vonatkozó, újkori források a Károlyi levéltárban

2009-06-26 / magyar


A Colligite fragmenta! – Örökségvédelem Kárpátalján és a Felvidéken

ELTE BTK

Budapest / 2009-05-06 – 2009-05-08 – tudományos

Felvidékről és Kárpátaljáról származó ikonosztázok a Néprajzi Múzeumban

2009-05-06 / magyar

Középkori templomépítészet Erdélyben VI.

Jósa András Múzeum

Nyíregyháza / 2008-10-18 – 2008-10-19 – tudományos

Kaplony monostorának újjáépítése Károlyi Sándor idejében

2008-10-18 / magyar


Szépművészeti Múzeum Budapest, Tudományos Szakkör

Szépművészeti Múzeum

Budapest / 2008-06-14 – 2008-06-14 – tudományos

A föld, mintha meg volna áldva, minden bőven terem, a tudomány és a művészetek virágoznak, Az ungvári görög katolikus püspöki székhely kiépítése Mária Terézia korában

2008-06-14 / magyar


A Colligite fragmenta! – Örökségvédelem Erdélyben

ELTE BTK

Budapest / 2008-04-21 – 2008-04-23 – tudományos

A balázsfalvi kastély egykori kápolnája

2008-04-21 / magyar


A liturgia mint összművészet: szó, kép, zene

Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK

Piliscsaba / 2008-04-16 – 2008-04-17 – tudományos

Mert te vagy a feláldozó s aki feláldoztatol, az elfogadó s aki kiosztatol, Krisztus Istenünk. A mennyei liturgia erdélyi ábrázolásairól

2008-04-16 / magyar

Fiatal Művészettörténészek Konferenciája I.

Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány

Kolozsvár / 2007-11-30 – 2007-12-02 – tudományos

Gian Battista Martinelli és Balázsfalva – Egy görög katolikus püspöki központ kiépülése a 18. században

2007-12-01 / magyar


Symbolae. A görög katolikus örökségkutatás útjai. Nemzetközi konferencia Nikolaus Nilles SJ halálának 100. évfordulóján [Vie della ricerca del patrimonio greco-cattolico Simposio internazionale in occasione del primo centenario della morte di Nikolaus Nilles SJ]

Istituto Teologico Greco-Cattolico Sant’Atanasio [Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola]

Nyíregyháza / 2007-11-23 – 2007-11-24 – tudományos

Sculptor Constantinopolitanus – Egy görög fafaragó Máriapócson [Magister Constantinopolitanus – Un intagliatore greco a Máriapócs]

2007-11-23 / magyar


A kulturális örökség megőrzése. Feltételek és lehetőségek [munkabeszámoló]

Szatmár Megyei Múzeum

Szatmárnémeti / 2007-10-11 – 2007-10-11 – tudományos

Egyházi művészet Szatmárban

2007-10-11 / magyar


Az együttműködés példái: tárgymentő és feltáró folyamatok – Az ikonosztázion feltárásától a rekonstrukcióig-, a Néprajzi Múzeum – Képzőművészeti Egyetem együttműködésének eredményei [munkabeszámoló]

Néprajzi Múzeum

Budapest / 2007-02-15 – 2007-02-15 – tudományos

A magyarkomjáti ikonosztázion múzeumi története: tárgytörténet

2007-02-15 / magyar


Középkori templomépítészet Erdélyben V. Tudományos konferencia

Szatmár Megyei Múzeum

Szatmárnémeti / 2007-02-10 – 2007-02-10 – tudományos

Csegöld középkori temploma

2007-02-10 / magyar

Folklór és Történelem

MTA Néprajzi Kutató Intézetézete

Budapest / 2006-11-29 – 2006-11-30 – tudományos

Aktualizált történelem – Konstantinápoly ostroma a moldvai kolostorok freskóin

2006-11-29 / magyar


Rómából Hungariába – Nemzetközi Tudományos Konferencia

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola

Nyíregyháza / 2006-09-29 – 2006-09-30 – tudományos

A bikszádi monostor kegyképének eredete

2006-09-30 / magyar


A Magyar Patrisztikai Társaság VI. konferenciája az ókori kereszténységről, A Szentírás és az egyházatyák

Piarista Rendház és Gimnázium

Kecskemét / 2006-06-29 – 2006-07-01 – tudományos

Szent Pál és Aranyszájú Szent János – Mester és tanítvány kapcsolata a bizánci ikonográfiában

2006-06-29 / magyar

Téged jöttünk köszönteni Nemzetközi konferencia a máriapócsi kegykép harmadik könnyezésének centenáriumán

Hajdúdorogi Egyházmegye

Máriapócs / 2005-11-21 – 2005-11-22 – tudományos

A pócsi Szűzanya kegyképének másolatai

2005-11-21 / magyar


Ravello, Il culto di San Pantaleone martire

Salerno

Salerno / 2005-07-21 – 2005-07-22 – tudományos

Il culto di San Pantaleone nella chiesa latina in Ungheria

2005-07-21 / olasz

Pápai Református Teológiai Akadémia

Pápai Református Teológiai Akadémia

Pápa / 2004-11-25 – 2004-11-25 – tudományos

Katolicizmus és ikonfestészet

2004-11-25 / magyar


A Magyar Patrisztikai Társaság IV. konferenciája az ókori kereszténységről, És emberré lett… Az európai emberkép ókeresztény gyökerei

Piarista Rendház és Iskola

Kecskemét / 2004-06-24 – 2004-06-26 – tudományos

Ádám teremtésének ikonográfiája a szicíliai mozaikokon

2004-06-26 / magyar

A Magyar Patrisztikai Társaság III. konferenciája az ókori kereszténységről, Kelet és Nyugat: egység és sokféleség a korai egyházban

Piarista Rendház és Iskola

Kecskemét / 2003-06-26 – 2003-06-29 – tudományos

Angyali hierarchiák ikonográfiája a középkori keleti és nyugati hagyományban

2003-06-27 / magyar

Docete. Bencések a magyar oktatás és nevelés szolgálatában, 1802-2002 – Nemzetközi konferencia

Pannonhalmi Főapátság

Pannonhalma / 2002-10-29 – 2002-10-31 – tudományos

Docete. Bencések a magyar oktatás és nevelés szolgálatában címmel rendezett konferencián tartott korreferátum

2002-10-29 / magyar


PPKE

PPKE Művészettörténet Tanszék

Budapest / 2002-05-06 – 2002-05-06 – tudományos

A velencei Szent Márk Bazilika keresztelőkápolnája

2002-05-06 / magyar

A 80 éves Jászay Magda köszöntésére szervezett konferencia

ELTE BTK Olasz Tanszék

Budapest / 2001-11-12 – 2001-11-12 – tudományos

Ihletett egyházatyák ábrázolásai a velencei keresztelőkápolnában

2001-11-12 / magyar


Studia Patrum – A Magyar Patrisztikai Társaság I. konferenciája az ókori kereszténységről

Piarista Rendház és Iskola

Kecskemét / 2001-06-21 – 2001-06-23 – tudományos

Orthodoxi Patres et Doctores, pariter Graeci et Latini… – Görög és latin egyházatyák ábrázolásai a velencei keresztelőkápolnában

2001-06-21 / magyar

Debreceni Örmény Kisebbségi Önkormányzat meghívása

Debreceni Örmény Kisebbségi Önkormányzat

Debrecen / 2000-04-01 – 2000-04-01 – tudományos

Középkori örmény kolostorok – diaképes úti beszámoló

2000-04-01 / magyar