Oktatóink

Dr. Seszták István

Gyógyulás és megváltás a vallás és tudomány párbeszédében. A Magyar Tudomány Ünnepe

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola

Nyíregyháza / 2023-11-07 - tudományos

Az üdvösség fogalmának megközelítése a bizánci teológia szempontjai szerint

2023-11-07 / magyar

Konferencia Szent II. János Pál pápa máriapócsi látogatásának 30. évfordulója alkalmából, Boldog Romzsa Tódor és Boldog Gajdics Pál ereklyéinek elhelyezésével

Görögkatolikus Metropólia – Hierotheosz Egyesület

Máriapócs / 2021-10-21 – 2021-10-22

Szent II. János Pál pápa a “Családok Pápája” – konferenciarész

2021-10-22 / magyar

Body and Soul: The Patristic Message to Pastoral Theology – Fourth International Conference on Patristic Studies

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola

Nyíregyháza / 2019-10-17 – 2019-10-19 – tudományos

La riscoperta dei Padri della Chiesa attraverso la teologia dell’imago Dei

2019-10-19 / olasz

Istenképiség – átistenülés – emberi méltóság – Teológia Tanári Konferencia Vanyó László emlékére

PPKE Hittudományi Kar

Budapest / 2018-01-24 – 2018-01-26 – tudományos

Istenképűség és/vagy kegyelem. Gondolatok a keresztény kelet emberképéhez

2018-01-25 / magyar

XX. Liturgikus szimpozion – Homo liturgicus

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Liturgikus Tanszék

Nyíregyháza / 2017-09-29 – 2017-09-30 – tudományos

Az ember mint a kinyilatkoztatás címzettje. A kinyilatkoztatás mint válasz az emberre

2017-09-29 / magyar


Silence, Music and Sign in Patristic Theology

Saint Athanasius Greek-Catholic Theological Institute – Institutum Patristicum Augustinianum Pontificia Universitas Lateranensis

Nyíregyháza / 2017-09-11 – 2017-09-12 – tudományos

Cristo come segno e la svolta della teologia fondamentale nel XX secolo

2017-09-12 / olasz


Miraculum – tudományos konferencia

Debreceni Egyetem, BTK

Debrecen / 2017-06-01 – 2017-06-02 – tudományos

A csoda kérdése a katolikus teológiában

2017-06-02 / magyar

Idegen voltam… (Mt 25,35) – Teológia Napok – Máriapócs

Görögkatolikus Metropólia [Nyíregyházi Egyházmegye]

Máriapócs / 2016-12-09 – 2016-12-10 – tudományos

Az idegen helye a vallásközi párbeszédben

2016-12-10 / magyar

Anya és Anyák. Teológiai Napok

Görögkatolikus Metropólia

Máriapócs / 2015-10-09 – 2015-10-10 – tudományos

Az Istenanya alakja a II. Vatikáni Zsinat tanítása szerint

2015-10-09 / magyar

The Transylvanian School

Universitatea Babeş-Bolyai

Nagyvárad / 2014-10-29 – 2014-10-31 – tudományos

Teologia, Chiesa, esperienza di Dio. Il discorso su Dio – oggi

2014-10-30 / olasz


Az „Orientalium Ecclesiarum” zsinati határozat fél évszázad távlatából – Teológiai Napok

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola – Hajdúdorogi Egyházmegye

Máriapócs / 2014-10-17 – 2014-10-18 – tudományos

Az „Orientalium Ecclesiarum” helye a II. Vatikáni Zsinaton és a XX. század teológiai rendszerében

2014-10-17 / magyar

Teológiai Tanárok Konferenciája

PPKE Hittudományi Kar

Budapest / 2013-01-30 – 2013-01-31 – tudományos

„Az élő hagyomány fogalma a II. Vatikáni Zsinaton”

2013-01-31 / magyar

Élő kövekből épülő Egyház, Katolikus ekkleziológiák a II. Vatikáni Zsinattól napjainkig

PPKE- Hittudományi Kar

Budapest / 2008-10-28 – 2008-10-28 – tudományos

Katolikus ekkleziológiák a katolikus-ortodox párbeszédben

2008-10-28 / magyar


Egyetemi lelkészek európai találkozója, Incontro dei delegati nazionali per la pastorale universitaria

Bukarest / 2008-09-26 – 2008-09-28 – tudományos

Rövid beszámoló a magyarországi helyzetről (olaszul)

2008-09-27 / olasz


Európai Görög Katolikus Püspökök Találkozója

Máriapócs / 2008-05-19 – 2008-05-24 – tudományos

Il peccato – l’uomo all’ombra di Adamo – come mancanza di salvezza.

2008-05-21 / olasz


Keleti teológusok és nyugati interpretációjuk a XX. századból II.

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola

Nyíregyháza / 2008-02-14 – 2008-02-14 – tudományos

Panaiyotis Nellas és a keleti teológiai antropológia néhány szempontja.

2008-02-14 / magyar

Simpozionul International 230 de ani de la infiintarea Eparchiei Romane Unite de Oradea Mare

Nagyvárad (Oradea) / 2007-05-09 – 2007-05-11 – tudományos

Esperienza – Teologia. Bozze per una teologia „greco-cattolica”

2007-05-11 / olasz


Scienza canonistica orientale, personaggi e dottrine

Nyíregyháza, Ungvár / 2007-04-20 – 2007-04-22 – tudományos

Nikolaj Afanasiev: un canonista innovativo della diaspora russa

2007-04-21 / olasz


„Ut unum sint”– a PPKE HTK Ökumenikus Intézetének előadássorozata

PPKE HTK Ökumenikus Intézet

Budapest / 2007-03-27 – 2007-03-27 – tudományos

A Görög Katolikus Egyház Magyarországon

2007-03-27 / magyar

Keleti teológusok és nyugati interpretációjuk a XX. századból

Nyíregyháza / 2006-11-30 – 2006-11-30 – tudományos

„A keleti teológia útja és módszere Joánisz Spiteris értelmezése szerint”

2006-11-30 / magyar

Tudományos megemlékezés Alszeghy Zoltán születésének 90. évfordulójából

Nyíregyháza / 2005-06-15 – 2005-06-15 – tudományos

A Szentháromság személyei és a kiengesztelődés szentsége Alszeghy Zoltán teológiájában

2005-06-15 / magyar


Liturgikus szimpozion

Nyíregyháza / 2005-04-29 – 2005-04-29 – tudományos

Mária, a legszebb női hivatás

2005-04-29 / magyar

Papi rekollekció

Miskolc-Nyíregyháza / 2003-11-12 – 2003-11-13 – tudományos

Lelkiség, az ökumenizmus forrása?

2003-11-13 / magyar


A Magyar Tudomány Napja

Nyíregyháza / 2003-11-11 – 2003-11-11 – tudományos

Bűn és igazságosság

2003-11-11 / magyar


II. Liturgikus Szimpozion – Krucsay Mihály 1793-as kéziratának, az első ismert magyar nyelvű liturgiafordításnak fakszimile kiadásban való megjelentetése alkalmából

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Liturgikus Tanszék

Nyíregyháza / 2003-10-30 – 2003-10-30 – tudományos

Antropológiai vonatkozások a görög katolikus egyház liturgiájában

2003-10-30 / magyar

Nemzetközi Teológiai Konferencia

Győr / 2002-11-04 – 2002-11-05 – tudományos

Az istenképűség fogalma az első századok görög atyáinak hagyományában

2002-11-05 / magyar

Katolikus Szemináriumok és Főiskolák Elöljáróinak és Tanárainak Nemzetközi Konferenciája

Lemberg / 2001-07-01 - 2001-07-10 - tudományos

---


„Görög Katolikus Teológiai Napok 2.”

SZAGKHF

Máriapócs / 2001-02-09 - 2001-02-10 - tudományos

---

„Örökség és Küldetés” - 50 éves jubileumi konferencia

Görög Katolikus Hittudományi Főiskola

Nyíregyháza / 2000-10-02 - 2000-10-03 - tudományos

---


Görög Katolikus Teológiai Napok

Máriapócs / 2000-09-09 - tudományos

A péteri szolgálat kérdése a mai teológia néhány szempontja szerint

2000-09-09 / magyar