Oktatóink

Dr. Obbágy László

Gyógyulás és megváltás a vallás és tudomány párbeszédében. A Magyar Tudomány Ünnepe

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola

Nyíregyháza / 2023-11-07 - tudományos

"Akarsz-e meggyógyulni?" Pasztorálpszichológiai szempontok a Jn 5,1-15 katekéziséhez

2023-11-07 / magyar

„Őáltala, ővele és őbenne” – XX. Országos Katekumenátus Konferencia

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Országos Hitoktatási Bizottsága

Esztergom / 2022-05-11 - tudományos

„Ízleljétek és lássátok…” Egy katekumenális szemléletű elsőáldozási előkészület pillérei

2022-05-11 / magyar

___________________________________________________________________________________________________________

I. Őszi Meseegyetem

Magyar Népmeséért Alapítvány - Nyíregyházi Egyetem Óvó- és Tanítóképző Intézete
Nyíregyháza / 2022-09-29 – tudományos
"Csodaország, jaj de messze..." Mese és katekézis
2022-09-29 / magyar

___________________________________________________________________________________________________________

"Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük" (Mt 18,20)

Családpasztorációs Papi Találkozó

Katolikus Pedagógiai Intézet

Budapest / 2022-10-04 - tudományos

szekcióelnök

2022-10-04 / magyar

___________________________________________________________________________________________________________

XXIV. Liturgikus Szimpozion az Istenszülő tisztelete témakörében

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Liturgikus Tanszék

Nyíregyháza / 2022-11-03 - tudományos

Az Istenszülő ünnepei mint a katekézis minőségi alkalmai

2022-11-03 / magyar

_____________________________________________________________________________________________________________

Nemzeti Kateketikai Kongresszus

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Országos Hitoktatási Bizottsága

Esztergom / 2022-11-09 - 11 - tudományos

Két tüdő, egyetlen lélegzet; A keleti egyház kateketikai tapasztalata a direktóriumban – és azon túl

magyar 

Jövőformáló tudomány – Online Konferencia a Szent Atanáz Főiskolán

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola
Nyíregyháza / 2020-11-20 – tudományos
A szépség útja. Új hangsúlyok a katekézis új direktóriumában
2020-11-20 / magyar

Dr. Békés Géza 100 éves – papi sors a 20. században – emlékkiállítás

Nagykátai Népfőiskola ; Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola
Nyíregyháza / 2018-10-05 – 2018-10-05 – tudományos
Dr. Békés Géza életéről, munkásságáról szóló könyvet, Jobb jövőnkért című könyvet bemutatta
2018-10-05 / magyar


Istenképiség – átistenülés – emberi méltóság – Teológiai Tanári Konferencia Vanyó László emlékére

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar
Budapest / 2018-01-24 – 2018-01-26 – tudományos
***
2018-01-24 / magyar

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Katekétáinak Továbbképző Napja

Békéscsaba / 2017-12-02 – 2017-12-02 – tudományos
Szeged-Csanádi Egyházmegye Kateketikai Irodája
A katekézus katekumenális jellege – a liturgikus esztendő vonzásában
2017-12-02 / magyar


XX. Liturgikus szimpozion – Homo liturgicus

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Liturgikus Tanszék
Nyíregyháza / 2017-09-29 – 2017-09-30 – tudományos
Liturgia és katekézis: ajándék, esély, feladat
2017-09-29 / magyar


II. Mentor-Katekéta Konferencia

Szeged-Csanádi Egyházmegye Kateketikai Irodája – Gál Ferenc Főiskola
Szeged / 2017-06-10 – 2017-06-10 – tudományos
Parakletikus kísértés – a klatekézis szolgálatában
2017-06-10 / magyar


Nők a kereszténységben – tudományos konferencia

Nyíregyházi Egyetem
Nyíregyháza / 2017-04-20 – 2017-04-21 – tudományos
A falak üzenete. Egy ikonográfiai program tézisei a nőkről
2017-04-20 / magyar

XI. Nemzetközi Kateketikai Kongresszus

Magyar Katolikus Püspöki Kar Hitoktatási Bizottság
Balatonalmádi / 2016-11-24 – 2016-11-26 – tudományos
A meghívó és befogadó egyház
2016-11-24 / magyar


Katekéták Országos Továbbképző Napja

Görögkatolikus Metropólia
Máriapócs / 2016-10-21 – 2016-10-22 – tudományos
Katekézis és kommunikáció
2016-10-22 / magyar

Anya és Anyák. Teológiai Napok

Görögkatolikus Metropólia
Máriapócs / 2015-10-09 – 2015-10-10 – tudományos
Az anyák lelki vezetése. Teória és praxis – minták, örömök, nehézségek
2015-10-10 / magyar


Kateketikai Továbbképző Napok

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola
Nyíregyháza / 2015-03-14 – 2015-03-14 – tudományos
Az egyház katekétája – a katekéta egyháza
2015-03-14 / magyar

Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia, Vzdelávacia, vyskumná a metodická konferencia

Komarno / 2013-01-07 – 2013-01-08 – tudományos
Szülői gondoskodás, hitvesi szerelem, gyermeki szeretet. Egy kétezer éves családtörténet tanulságai
2013-01-08 / magyar

Teológiai Napok

Máriapócs / 2012-10-12 – 2012-10-13 – tudományos
„Hogy ők is velünk együtt dicsőítsék…” Katekumenátus tegnap, ma, holnap
2012-10-13 / magyar


Hit és Tudomány

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Beregszász / 2012-10-03 – 2012-10-03 – tudományos
Szárnyat bontani a anehézkedés ellen – Irodalom, istenkeresés, teológia
2012-10-03 / magyar


Katekéták Továbbképző Konferenciája

Győri Hittudományi Főiskola
Győr / 2012-06-28 – 2012-06-28 – tudományos
A katekézis katekumenális jellege a liturgikus esztendő fényében
2012-06-28 / magyar


EEC (Equipe Europeenne De Cathechese) Kongresszus

Róma / 2012-05-08 – 2012-05-10 – tudományos
„Ich habe dich unter dem Feigenbaum gesehen…” (Jn 1,48) Möglichkeiten und Chancen der Katechese katechumenischer Art im Horizont des liturgischen Jahres der byzantinischen Kirche
2012-05-09 / német


Kateketikai konferencia a nyolcvan éves Dobos László tiszteletére

Pécsi Hittudományi Főiskola
Pécs / 2012-04-26 – 2012-04-26 – tudományos
A felnőttek katekumenátusának speciális esélyei és lehetőségei a keleti egyház liturgikus esztendejének horizontjában
2012-04-26 / magyar


Farska a skolska katechéza ako forma novej evanjelizácie

Presovi Egyetem Görög Katolikus Fakultás
Presov / 2012-02-27 – 2012-02-27 – tudományos
Katekumenátus az „új evangelizáció” horizontjában
2012-02-27 / magyar

VIII. Nemzeti Kateketikai Kongresszus

Győr / 2010-10-30 – 2010-10-30 – ismeretterjesztő
A katekézis mint a remény missziója
2010-10-30 / magyar


Kárpát-medencei Egyetemi Lelkészek Ökumenikus Konferenciája

Miskolc / 2010-05-04 – 2010-05-04 – ismeretterjesztő
Alexandriai Kelemen, mint egyetemi lelkész
2010-05-04 / magyar

Magyar Katolikus Orvosok Szent Lukács Egyesülete Betegek Világnapi Konferenciája

Magyar Bioetikai Társaság, Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága
Budapest / 2009-02-11 – 2009-02-11 – ismeretterjesztő
Az emberi szenvedés keresztény értelme
2009-02-11 / magyar

Skolska a mimoskolska katecheza v európskej edukacnej struktúre

Presovi Egyetem Görög Katolikus Fakultás
Presov / 2008-11-19 – 2008-11-19 – tudományos
Útkeresés a „műfajok” között: vallási ismeretterjesztés, hitoktatás, hitátadás. A katekézis helyzete a magyar (görög)katolikus egyházban
2008-11-19 / magyar


VIII. liturgikus szimpozion. A Szentírásnak görög katolikus egyházunkban való használatáról.

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola
Nyíregyháza / 2008-11-13 – 2008-11-13 – tudományos
Liturgikus perikópák és biblikus hátterű liturgikus szövegek mint a katekumenátus útjelzői
2008-11-13 / magyar

Erkölcsteológiai Szimpozion

SZAHIF
Nyíregyháza / 2006-05-04 – 2006-05-04 – tudományos
A pap mint gyóntató
2006-05-04 / magyar

Teológiai Konferencia

Máriapócs / 2005-09-23 – 2005-09-24 – tudományos
„Szárnyat bontani a nehézkedés ellen” – A szépirodalmi élmény mint preevangelizációs előszoba
2005-09-23 / magyar

Teológiai Tanárok Konferenciája

PPKE HTK

Budapest / 2003-01-27 - 2003-01-29 - tudományos

---


Egyházmegyei Kateketikai Továbbképzés

Nyíregyháza / 2003-05-24 - tudományos

Katekézisünk aktuális feladatai a Magyar Kateketikai Derektórium fényében

20003-05-24 / magyar


A hittanárképzés mai helyzetéről és feladatairól

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

Budapest / 2003-05-29 - tudományos

---


Kateketikai és Pedagógiai Továbbképző Konferencia

Hajdúdorog / 2003-10-20 - 2003-10-22 - tudományos

Az egyházi év ünnepi kateketikai megközelítésben

2003-10-20 / magyar

IV. Nemzeti Kateketikai Kongresszus

Budapest / 2002-11-22 – 2002-11-22 – ismeretterjesztő
A Szentírás helye a család életében
2002-11-22 / magyar


MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete Tudomány Napi Konferencia

Nyíregyháza / 2002-11-11 – 2002-11-11 – tudományos
Katekézis a kommunista diktatúra idején
2002-11-11 / magyar


Görög Katolikus Teológiai Napok

Máriapócs / 2002-03-07 – 2002-03-08 – tudományos
A lelkipásztorkodás mint vendéglátás
2002-03-08 / magyar

Nemzetközi Kateketikai és Pedagógiai Továbbképző Konferencia

Hajdúdorog / 2001-10-28 – 2001-10-31 – ismeretterjesztő
Ekbatanai nász. Szempontok a családkatekézishez
2001-10-28 / magyar


MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testületének 2001. évi ülése

Nyíregyháza / 2001-09-29 – 2001-09-29 – tudományos
Az evangélium mint a szegények örömhíre az egyház mai katekézisében
2001-09-29 / magyar


Magyarországi egyházak és a cigányság a 21. század elején. Ökumenikus konferencia

Berekfürdő / 2001-06-08 – 2001-06-09 – ismeretterjesztő
Az egyház viszonyulása a kisebbséghez (teológiai megközelítés)
2001-06-08 / magyar


„Görög Katolikus Teológiai Napok 2.”

SZAGKHF

Máriapócs / 2001-02-09 - 2001-02-10 - tudományos

---

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testület Konferenciája a „Magyar Tudomány Napján”

Nyíregyháza / 2000-11-07 – 2000-11-07 – tudományos
A „szegények örömhíre” a kappadókiai atyák és Khriszosztomosz életművében
2000-11-07 / magyar


„Örökség és Küldetés Konferencia”

Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola
Nyíregyháza / 2000-10-02 – 2000-10-03 – tudományos
Egyházunk katekézise a püspöki körlevelek tükrében
2000-10-03 / magyar


MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testületének 2000. évi ülése

MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testület

Nyíregyháza / 2000-09-30 - tudományos

---


Görög Katolikus Teológiai Napok

Máriapócs / 2000-09-09 – 2000-09-09 – tudományos
Egy böjti katekézis és utótörténete
2000-09-09 / magyar


Millenniumi Emlékülés

Apáczai Csere János Általános Iskola (A Nyíregyházi Főiskola Gyakorló Iskolája)
Nyíregyháza / 2000-05-27 – 2000-05-27 – ismeretterjesztő
A kereszténység kihívásai a harmadik évezred küszöbén
2000-05-27 / magyar


Teológiai Tanárok Konferenciája

Budapest / 2000-01

---

II. Országos Hivatásgondozó Konferencia

Máriabesnyő / 1999-10-07 – 1999-10-07 – ismeretterjesztő
Hivatásgondozás mint a katekézis szerves része – avagy milyen a hivatásgondozást magában hordozó katekézis
1999-10-07 / magyar


Szlovákiai Magyar Kateketikai Központ

Pozsony / 1999-09-25 – 1999-09-25 – ismeretterjesztő
[1.] Szenvedés, szembesülés, katekézis [Szembesülés a szenvedés kérdésével a katekézisben] ; [2.] A katekétaképz(őd)és súlypontjai
1999-09-25 / magyar


Kateketikai Továbbképző Konferencia

Hajdúdorog / 1999-07-16 – 1999-07-16 – tudományos
[1.] A Szentírás kateketikai struktúrái ; [2.] Személyesség: a vallási katekézis útjelzője
1999-07-16 / magyar

Teológiai Tanárok Konferenciája

Budapest / 1998-01-27 – 1998-01-27 – tudományos
»Tisztelettel és dicsőséggel koronázd meg őket!« – A Szentlélek és a házasság szentsége
1998-01-27 / magyar

Zbornik Prednasok – Presovi Egyetem Görög Katolikus Fakultás Konferenciája

Presov / 1997-04-11 – 1997-04-11 – tudományos
A korszerű katekéta-képzés
1997-04-11 / magyar

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Konferenciája

Nyíregyháza / 1995-02-28 – 1995-02-28 – ismeretterjesztő
„Az új törvény: a kegyelem, a szeretet és a szabadság törvénye”, A Katolikus Egyház Katekizmusának ismertetése
1995-02-28 / magyar

A Katolikus Iskolák Főhatósága Továbbképző Előadásai

Óvodai Nevelés Csoport
Miskolc / 1993-03-14 – 1993-03-14 – ismeretterjesztő
Hitre vezető utak a kisgyermek életében
1993-03-14 / magyar

MTA Sz-Sz-B. Megyei Tudományos Testülete, BGYTF, EKTF és JGYTF Filozófiai Tanszékei Konferenciája

Nyíregyháza / 1992-11-27 – 1992-11-27 – tudományos
Az erkölcsi oktatás a hitoktatásban
1992-11-27 / magyar