Oktatóink

Dr. Kruppa Tamás

"Tudomány: út a világ megismeréséhez" - A Magyar Tudomány Ünnepe. Az MTA programsorozata

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola. Pedagógiai-és Pszichológiai Központ
Nyíregyháza / 2022-11-16 – tudományos
A háború és a béke teológiai jelentése a keresztény gondolkodásban
2022-11-16 / magyar

Kutatók Éjszakája

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola

Nyíregyháza / 2021-09-24 – tudományos

Az egyházatyák ismeretszerzésének módszere a keresztény ókorban Henri de Lubac és Hans Urs von Balthasar útmutatása szerint

2021-09-24 / magyar

Értékteremtő tudomány – a Magyar Tudomány Napja alkalmából szervezett konferencia

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola

Nyíregyháza / 2019-11-13 – tudományos

A nők pappá szentelésének teológiai háttere

2019-11-13 / magyar

Határtalan tudomány – Tudományos konferencia a Magyar Tudomány Napja alkalmából

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Pedagógiai és Pszichológiai Központ

Nyíregyháza / 2018-11-13 – tudományos

A teremtményi szabadság teológiai jelentősége a 30 éve elhunyt Hans Urs von Balthasar szemléletében

2018-11-13 / magyar


Istenképiség – átistenülés – emberi méltóság – Teológiai Tanári Konferencia Vanyó László emlékére

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar

Budapest / 2018-01-24 – 2018-01-26 – tudományos

***

2018-01-24

XIX. Liturgikus Szimpozion – A sajópálfalai kegykép könnyezésének 300. évfordulója alkalmából

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Liturgikus Tanszék

Nyíregyháza / 2017-04-27 – tudományos

A kegyképek születésének teológiai értelmezése a keresztény hitben

2017-04-27 / magyar


Élet és feltámadás – szimpózium

Magyar Patrisztikai Társaság Debrecen-nyíregyházi Csoportja – Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola

Nyíregyháza / 2017-04-24 – tudományos

A keresztény remény alfája és ómegája

2017-04-24 / magyar

Idegen voltam…” (Mt 25,35) – Teológia Napok – Máriapócs

Nyíregyházi Egyházmegye

Máriapócs / 2016-12-09 – 2016-12-10 – tudományos

Az iedegenekhez való keresztény viszonyulás teológiai alapjai

2016-12-09 / magyar


AD FONTES LITURGICOS VII. – SIMPOSIO LITURGICO INTERNAZIONALE AD FONTES LITURGICOS VII IL TEMPO E IL CALENDARIO LITURGICO

Teologico Greco-cattolico di Sant’Atanasio

Nyíregyháza / 2016-10-25 – 2016-10-26 – tudományos

La tensione del tempo creato e della vita eterna nella fede cristiana

2016-10-26 / olasz

Az „Orientalium Ecclesiarum” zsinati határozat fél évszázad távlatából – Teológiai Napok

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola – Hajdúdorogi Egyházmegye

Máriapócs / 2014-10-17 – 2014-10-18  – tudományos

A II. Vatikáni Zsinat ekkleziológiája

2014-10-17 / magyar

Hitünk központi titka: A megváltás – Sapientia nap

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

Budapest / 2013-11-16 - tudományos

Hans Urs von Balthasar a megváltásról

2013-11-16 / magyar

Tudományos konferencia a házasságról

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

Budapest / 2012-11-17 – tudományos

A házas-lét elméleti teológiája a keresztény keleten

2012-11-17 / magyar

Jézus a mi üdvözítőnk – Konferencia a megváltás művéről

PPKE HTK

Budapest / 2010-01-25 – 2010-01-27 – tudományos

Hans Urs von Balthasar szótériológiája, különös tekintettel a helyettesítés misztériumára

2010-01-26 / magyar

Keleti teológusok és nyugati interpretációjuk a XX. századból II.

Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola. Alapvető Hittani Tanszék

Nyíregyháza / 2008-02-14 – tudományos

Paul Evdokimov antropológiája

2008-02-14 / magyar

Keleti teológusok és nyugati interpretációjuk a XX. századból I.

Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola. Alapvető Hittani Tanszék

Nyíregyháza / 2006-11-30 – tudományos

Vlagyimir Szolovjov interpretációja Hans Urs von Balthasar teológiai esztétikájában

2006-11-30 / magyar

Alszeghy Zoltán születésének 90. évfordulója alkalmából rendezett tudományos ülés

Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola. Alapvető Hittani Tanszék

Nyíregyháza / 2005-06-15 – tudományos

A Teológus felelőssége és szabadsága

2005-06-15 / magyar

In memoriam Karl Rahner

PPKE HTK és a Sapientia Hittudományi Főiskola

Budapest / 2004-10-21 – 2004-10-22 – tudományos

Martyria és Anonimitás: Karl Rahner és Hans Urs von Balthasar vitája a keresztény lét esetleges névtelenségéről annak alapvető követelménye, a martyria fényében

2004-10-22 / magyar

A Magyar Tudomány Napja

„A humán erőforrás szerepe, fejlesztésének, hasznosításának lehetőségei az Európai Unióban”. A „Magyar Tudomány Napja 2003” alkalmából rendezett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Konferencia

Nyíregyháza / 2003-11-11 - tudományos

---


I. Liturgikus Szimpozion - Krucsay Mihály 1793-as kéziratának, az első ismert magyar nyelvű liturgiafordításnak fakszimile kiadásban való megjelentetése alkalmából

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Liturgikus Tanszék

Nyíregyháza / 2003-10-30 - tudományos

---


Teológiai Tanárok Konferenciája

PPKE HTK

Budapest / 2003-01-27 - 2003-01-29 - tudományos

---

Örökség és küldetés 1950-2000: a Nyíregyházi Görög Katolikus Papnevelő Intézet és a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola alapításának 50. évfordulója alkalmából rendezett tudományos konferencia

Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola

Nyíregyháza / 2000-10-02 – 2000-10-03 – tudományos

A dogmatika oktatásának története a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskolán

2000-10-03 / magyar


"Hospice"

Kelet-magyarországi Regionális Képzési és Forrásközpont Közhasznú Társaság - DOTE Egészségügyi Főiakola

Nyíregyháza / 2000-03-22 - tudományos

A Hospice team összetétele: Az egyház és a pap szerepe a haldokló ember kórházi szolgálatában

2000-03-22 / magyar

Regionalitás és tudományos minőség: A „Magyar Tudomány Napja 1998” alkalmából rendezett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tudományos konferencia anyagának bemutatása

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány Kuratóriuma

Nyíregyháza / 1998-11-05 – tudományos

Jézus Krisztus kérdése ma

1998-11-05 / magyar

Hans Urs von Balthasar szimpózium

Szent Ignác Szakkollégium

Budapest / 2001-11-10 - tudományos

H. U. von Balthasar Pneumatológiája

2001-11-10 / magyar


„Görög Katolikus Teológiai Napok 2.”

SZAGKHF

Máriapócs / 2001-02-09 - 2001-02-10 - tudományos

Eredeti bűn és eredendő ártatlanság

2001-02-09 / magyar