Oktatóink

Dr. Janka György

Zwischen Ost und West : Christen byzantinischer Tradition in Ungarn

Erzbischöfliches Priesterseminar
Wien / 2021-10-22 – 2021-10-23 – tudományos
Die Geschichte der griechisch‐katholischen Kirchen in Ungarn vom 19. bis zum 21. Jh.
2021-10-22 / német


Egyháztörténészek Országos VII. találkozója [a konferencia hibrid formában került megtartásra]

A META-Egyesület, a SZAGKHF és a Történészcéh Egyesület közös szervezésében
Pécs / 2021-05-28 – tudományos
Janka György: Görögkatolikus örökség – kerekasztal-beszélgetés Moderátor: Véghseő Tamás (MTA-SZAGHF Görögkatolikus Örökség Kutatócsoport) Résztvevők: Dobos András (SZAGHF), Janka György (SZAGHF), Terdik Szilveszter (Iparművészeti Múzeum)
2021-05-28 / magyar

Jövőformáló tudomány – Online Konferencia a Szent Atanáz Főiskolán

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Pedagógiai és Pszichológiai Központja
Nyíregyháza / 2020-11-20 – tudományos
Janka György: Egy sekrestyés az állambiztonság hálójában (SzAGKHF)
2020-11-20 / magyar

A görögkatolikusok és II. Rákóczi Ferenc – Egyháztörténeti Konferencia

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Beregszász / 2019-11-28 – 2019-11-28 – tudományos
A katolikus II. Rákóczi Ferenc
2019-11-28 / magyar


Katolikus egyházi társadalom Magyarországon a 19.században

Pécsi Tudományegyetem BTK Újkortörténeti Tanszék
Pécs / 2019-09-19 – 2019-09-20 – tudományos
A magyar görögkatolikusok önszerveződése a 19. században
2019-09-19 / magyar


Egyháztörténészek Országos Találkozója (VI.)

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola
Nyíregyháza / 2019-05-23 – 2019-05-23 – tudományos
A magyar görögkatolikusok nemzeti ébredése és mozgalma a 19. században (MTA-SzAGKHF Lendület Görögkatolikus Kutatócsoport)
2019-05-23 / magyar

Hajdúdorog, 1868 – Konferencia a magyar görögkatolikusok első nagygyűlése emlékére

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola
Nyíregyháza / 2018-04-13 – 2018-04-13 – tudományos
A magyar görögkatolikusok első nagygyűlése Hajdúdorogon 1868-ban
2018-04-13 / magyar


Istenképiség – átistenülés – emberi méltóság – Teológiai Tanári Konferencia Vanyó László emlékére

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar
Budapest / 2018-01-24 – 2018-01-26 – tudományos
***
2018-01-24 / magyar

Unity of diversities – cultural heritage of the Visegrad Four

Katedra Archiwistyki i NPH Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJP II w Krakowie – Gréckokatolícka teologická fakulta Preąovskej univerzity v Preąove – Univerzita Karlova Katolická teologická fakulta – Saint Athanasius Greek-Catholic Theological Institute Nyíregyháza
Krakkó / 2017-11-14 – 2017-11-15 – tudományos
Powstanie i rozwój wegierskiej diecezji greckokatolickiej
2017-11-15 / lengyel


„Utaidat, mutasd meg nekem!” – A magyarországi görögkatolikusok története a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye kánoni felállításáig (1771)

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola – Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium
Beregszász / 2017-10-19 – 2017-10-19 – tudományos
A Habsburgok és a görögkatolikusok kapcsolata Mária Terézia uralkodása idején
2017-10-19 / magyar


Népi vallásosság és hitélet

Egri Érseki Levéltár
Eger / 2017-05-11 – 2017-05-11 – tudományos
A Máriapócsi Nemzeti Kegyhely története
2017-05-11 / magyar


Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Europy – trwałość i przemijanie. Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Uniwersytet Papieski Joanna Pawla II – Katedra Archiwistyki i NPH Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie – Gréckokatolícka teologická fakulta Preąovskej univerzity v Preąove – Univerzita Karlova Katolická teologická fakulta – Saint Athanasius Greek-Catholic Theological College of Nyíregyháza – Polska Akademia Nauk Sekcja Historyczna Oddziału w Katowicach – Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji
Krakkó / 2017-05-10 – 2017-05-11 – tudományos
Die Geschichte der Sankt Athanas Hochschule für Griechisch-Katholische Theologie
2017-05-10 / német

Dr. Rohály Ferenc emlékdélután

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola
Nyíregyháza / 2016-12-02 – 2016-12-02 – tudományos
Rohály Ferenc élete és munkássága
2016-12-02 / magyar


Holnap is felkel a nap” Egyháztörténeti konferencia Dr. Ortutay Elemér születésének 100. évfordulója alkalmából

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Beregszász / 2016-10-13 – 2016-10-13 – tudományos
Anyaországi adalékok az „Újrakezdésről”
2016-10-13 / magyar


Cyrilské rukopisy a tlačené knihy v historickom, jazykovom, kultúrnom a teologickom kontexte

Gréckokatolícka teologická fakulta Preąovska Univerzita v Preąove
Preąove / 2016-10-04 – 2016-10-04 – tudományos
Múlt és jövő: a könyvtári és levéltári katalógusoktól a digitalizásásig
2016-10-04 / magyar


Legújabb kutatások az Egri Egyházmegye történetéből – tudományos konferencia

Egri Hittudományi Főiskola
Eger / 2016-05-05 – 2016-05-05 – tudományos
Görögkatolikus kispapok Egerben a 18. században
2016-05-05 / magyar


Gréckokatolícka Cirkev na Slovensku vo Svetle vyrocí IV

Eperjesi Egyetem Görög Katolikus Teológiai Kara
Eperjes (Presov) / 2016-02-16 – 2016-02-16 – tudományos
1962: görögkatolikus kispapok a börtönben
2016-02-16 / magyar


A Kárpátaljai Görögkatolikus Egyház helytállása és tanúságtétele

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Bergszász
Nyíregyháza / 2016-01-15 – 2016-01-15 – ismeretterjesztő
A Kárpátaljai Görögkatolikus Egyház helytállása és tanúságtétele
2016-01-15 / magyar

Az első világháború és a görögkatolikus egyház

II. Rákóczi ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Beregszász / 2015-11-26 – 2015-11-26 – tudományos
A hajdúdorogi egyházmegye 1914-ben
2015-11-26 / magyar


Mária-tisztelet, Mária-kegyhelyek közép-kelet-európában a 18. században. Tudományos konferencia a máriapócsi kegykép könnyezésének tricentenáriuma alkalmából

Emmánuel Zarándokközpont
Máriapócs / 2015-11-06 – 2015-11-06 – tudományos
Az 1715. évi pócsi könnyezés története
2015-11-06 / magyar


„Háromszáz éve kegyhely született”

Hajdúdorogi Metropólia
Máriapócs / 2015-08-15 – 2015-08-15 – ismeretterjesztő
A háromszáz éves kegyhelyünk története
2015-08-15 / magyar

25 éve szabadon Egyháztörténeti Konferencia. A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye legalizációjának 25. évfordulóján

II. Rákóczi ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Beregszász / 2014-11-27 – 2014-11-27 – tudományos
Kárpát-medencei egyházüldözések a 20. században
2014-11-27 / magyar


Ateista pártállam-túlélő egyházak Közép-Kelet-Európában, Ellenállás, leszámolás, kompromisszumok 1945-1989

Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Lénárd Ödön Alapítvány
Szeged / 2014-09-04 – 2014-09-06 – tudományos
Egy görögkatolikus ügynök túlélési stratégiája a magyar egyházról 1962-ben
2014-09-05 / magyar


Egyháztörténészek első országos találkozója

Pécsi Hittudományi Főiskola, PPKE BTK Történettudományi Intézet
Pécs / 2014-05-12 – 2014-05-13 – tudományos
Az egyháztörténelem oktatása a magyar felsőoktatásban
2014-05-13 / magyar


Emlékkonferencia a debreceni bombamerénylet 100. évfordulóján

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola/Debreceni Görögkatolikus Egyházközség
Debrecen / 2014-02-22 – 2014-02-22 – ismeretterjesztő
A debreceni bombamerénylet előzményei és története
2014-02-22 / magyar

Sok esztendőre Uram… Magyar Görögkatolikus Találkozó

Hierótheosz Egyesület
Nagyvárad / 2013-11-28 – 2013-11-28 – tudományos
Fejezetek a bihari görögkatolikusok történetéből
2013-11-28 / magyar


Az egyház hatalma – a hatalom egyháza. A közép-kelet-európai egyházi vezetők felfogása az állam-egyház kapcsolatáról 1945 és 1989 között

Posticum Egyesület Nagyvárad, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Budapest, Szacsvay Akadémia Nagyvárad, Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközössége, Szeged
Nagyvárad / 2013-11-14 – 2013-11-15 – tudományos
A magyar görögkatolikus egyházi vezetők és az államhatalom (1945-1989)
2013-11-15 / magyar


Aki nincs ellenünk az velünk van? Egyháztörténeti konferencia a közelmúlt kutatásáról

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola
Nyíregyháza / 2013-11-07 – 2013-11-07 – tudományos
Adalékok a közelmúltbeli történetünkhöz
2013-11-07 / magyar


Húszéveseké a világ, A felsőoktatási levéltárak és a szakmai egyesület két évtizede

Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség
Sopron / 2013-08-26 – 2013-08-28 – tudományos
A MELTE és az MFLSZ együttműködési lehetőségei
2013-08-26 / magyar


Közelmúlt és közeljövő: tényfeltárás és digitalizálás

Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete
Szeged / 2013-07-01 – 2013-07-03 – tudományos
Tényfeltárás a görögkatolikus egyházban
2013-07-02 / magyar


Kölcsönhatások és konfliktusok a többfelekezetű és többnemzetiségű Közép- és Kelet-Európában, 1517-1918

Moszkvai Magyar Kulturális Intézet, Orosz Tudományos Akadémia Szlavisztikai Intézet, PPKE BTK Újkori Történeti Tanszék, Magyar – Orosz Vegyes Bizottság, Moszkvai Magyar Levéltári Intézet, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet által rendezett
Moszkva / 2013-06-06 – 2013-06-07 – tudományos
A trienti zsinat hatása a görög katolikusokra a Magyar Királyságban a 17-19. században
2013-06-07 / magyar


Greckokatolicka Cirkev na Slovensku vo Svetle vyroci

Eperjesi Egyetem Görög Katolikus Teológiai Kara
Eperjes (Presov) / 2013-04-29 – 2013-04-30 – tudományos
Novák István eperjesi püspökké kinevezése 1913-ban
2013-04-30 / magyar


A magyarországi felsőfokú oktatási intézmények hallgatói adatbázisának készítése

ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár
Budapest / 2013-02-15 – 2013-02-15 – tudományos
A magyarországi görögkatolikus felsőoktatás
2013-02-15 / magyar


Miskolci Exarchátus által rendezett pedagógus továbbképzés

Miskolci Exarchátus
Miskolc / 2013-02-13 – 2013-02-13 – tudományos
Görögkatolikus évszázadok
2013-02-13 / magyar


Sok esztendőre Uram

Hierotheosz Egyesület és a Nagykárolyi Magyar Görögkatolikus Egyházközség
Nagykároly (Románia) / 2013-02-08 – 2013-02-08 – tudományos
A magyar görögkatolikusok története
2013-02-08 / magyar

Emlékkonferencia Firczák Gyula munkácsi püspök elhunytának 100. évfordulója alkalmából

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Beregszász / 2012-11-22 – tudományos
A Magyar Királyság egyházi élete a 19-20. század fordulóján
2012-11-22 / magyar


A keleti kereszténység a Kárpát-medence kultúrájában

Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola
Piliscsaba / 2012-11-09 – tudományos
Kiválóan képzett hittudor, ortodox katolikus, becsületes lelkű hazafi, Vályi János eperjesi püspök (1882-1911)
2012-11-09 / magyar


A görögkatolikusok szerepe a mai magyar társadalomban, különös tekintettel a hátrányos helyzetűek felzárkóztatására és a roma pasztorációra

Európa Parlament
Brüsszel / 2012-09-18 – tudományos
A Hajdúdorogi Egyházmegye története
2012-09-18 / magyar


Görögkatolikus Pedagógus Továbbképzés

Hajdúdorogi Egyházmegye
Nyíradony / 2012-08-27 – tudományos
[1.] Praedicate et docete. A tanítás és nevelés patrisztikus és monasztikus tanulságai; [2.] Historia est Magistra vita. Görögkatolikus történelmünk tanulságai
2012-08-27 / magyar


Országos Katolikus Egyházművészeti és Műemléki Tanács szakmai napja

Nyíregyháza / 2012-06-05 – tudományos
A Hajdúdorogi egyházmegye létrejötte és száz esztendeje
2012-06-05 / magyar


"Kitartásban a siker!" A magyar görögkatolikusok útkeresése és a Hajdúdorogi Egyházmegye felállítása (1912)

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola
Nyíregyháza / 2012-06-02 – tudományos
Identitáskeresés és érlelődés a magyar görögkatolikusoknál
2012-06-02 / magyar


Centenáriumi egyháztörténeti konferencia

Hajdúdorogi Görögkatolikus Egyházmegye
Hajdúdorog / 2012-02-18 – tudományos
A magyar görögkatolikusság kezdetei és kialakulása
2012-02-18 / magyar

Gréckokatolícka Cirkev na Slovensku vo Svetle Výročí

Eperjesi Egyetem Görög Katolikus Teológiai Kara
Eperjes / 2011-11-29 – 2011-11-29 – tudományos
Príspevok k preąovskému biskupovi Jánovi Vályimu
2011-11-29 / szlovák


Az esztergomi érsekek és görögkatolikusok

Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola
Nyíregyháza / 2011-11-18 – 2011-11-18 – tudományos
Vaszary Kolos és Csernoch János hercegprímások és a görögkatolikusok
2011-11-18 / magyar


Gyökereink- Múltunk – Jelenünk

Szatmárnémeti Görög Katolikus Egyházközség
Szatmárnémeti / 2011-11-15 – 2011-11-15 – tudományos
Szatmárnémeti zsinat 1691
2011-11-15 / magyar


Katholische Aufklärung und Josephinismus

Regensburgi Egyetem Institut für Ostdeutsche Kirchen-und Kulturgeschichte e.V.
St. Florian (Ausztria) / 2011-08-01 – 2011-08-04 – tudományos
Auswirkungen der Aufklärung auf die griechisch-katholische Kirche
2011-08-02 / német


Healing of Memories” – Egyházak szerepe a társadalmi megbékélésben Közép-Kelet- Európában

Reconciliation in South East Europe Alapítvány és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa
Budapest / 2011-03-10 – 2011-03-12 – tudományos
A XX. század történelmi eseményeinek jelentősége a Magyar Görög Katolikus Egyház számára
2011-03-11 / magyar

Reflexia jednoty v diele a posobení blahoslaveného biskupa Vasil’a Hopka (1904-1976) v kontexte eurointgacneho procesu

Eperjesi Egyetem Görög Katolikus Teológiai Kara
Eperjes / 2010-10-11 – 2010-10-11 – tudományos
Az egység kérdése a magyar görög katolikus egyházban
2010-10-11 / magyar


Vallások, határok, kölcsönhatások

Szegedi Egyetem Néprajz tanszéke
Szeged / 2010-10-06 – 2010-10-08 – tudományos
Gojdics Péter görög katolikus vértanú püspök emlékezete
2010-10-07 / magyar


A teológia identitásformáló szerepe a magyar görög katolikus egyházban

Hajdúdorogi egyházmegye
Nyíregyháza, Miskolc / 2010-09-21 – 2010-09-21 – tudományos
A teológiai oktatás története a Rómával egyesült keleti egyházakban a 19-20.században
2010-09-21 / magyar


Bizánci szertartású keresztények kelet és nyugat határán

Hajdúdorogi Egyházmegye Szórványhelynöksége
Pécs / 2010-09-16 – 2010-09-16 – tudományos
Görög katolikus egyházak Magyarországon a XIX-XX. században
2010-09-16 / magyar


A történelmi Szatmár szerepe a magyar kereszténység történetében

Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Partiumi Alelnöksége
Szatmárnémeti / 2010-06-18 – 2010-06-19 – tudományos
Szatmár vármegye és a görög katolikusok
2010-06-18 / magyar


Az egyháztörténet módszertana, története és perspektívái

Gál Ferenc Hittudományi Főiskola
Szeged / 2010-05-17 – 2010-05-17 – tudományos
A görög katolikus egyháztörténeti kutatások múltja és jövője Magyarországon
2010-05-17 / magyar


Egyházak és a Honismeret

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Honismereti Egyesület
Nyíregyháza / 2010-01-20 – 2010-01-20 – tudományos
A görög katolikus egyház és a honismereti kutatások
2010-01-20 / magyar

Bacsinszky András munkácsi püspök és kora

Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola
Nyíregyháza / 2009-11-12 – 2009-11-14 – tudományos
Bacsinszky András hajdúdorogi évei
2009-11-13 / magyar


Reflexia jednoty v diele a posobení blahoslaveného biskupa Vasil’a Hopka (1904-1976) v kontexte eurointgacneho procesu

Eperjesi Egyetem Görög Katolikus Teológiai Kara
Eperjes / 2009-10-15 – 2009-10-15 – tudományos
Adalékok a görög katolikus egyház üldözéséhez Magyarországon 1945-1989
2009-10-15 / magyar


Örökül kapott egyházi kincseink védelme

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és a Magyar Görög Katolikus Egyház Püspöki Hivatal
Nyíregyháza / 2009-05-14 – 2009-05-14 – tudományos
Az egyházközségi levéltári anyag kezelése és védelme
2009-05-14 / magyar

60 de ani de la scoaterea ina fara legii a Bisericii Romane Unite Greco-Catolica. 1. decembrie 1948 – 1. decembrie 2008

Babes Bolyai Tudományegyetem Görög Katolikus Teológiai Kara
Kolozsvár (Cluj, Románia) / 2008-11-27 – 2008-11-29 – tudományos
Die Verfolgung der griechisch-katholischen Kirche in Ungarn nach dem Zweiten Weltkrieg
2008-11-28 / német


Grekokatolicka cirkev na Slovensku vo svetle vyroci

Eperjesi Egyetem Görög Katolikus Teológiai Kara
Eperjes / 2008-11-04 – 2008-11-05 – tudományos
Vályi János püspök és a magyar görög katolikusok
2008-11-05 / magyar

Az 1956-os forradalom hatása a környező országok egyházaira és az emigrációra

Historia Ecclesiastica Hungarica alapítvány és a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség
Esztergom / 2007-11-28 – 2007-11-30 – tudományos
A görög katolikusok és az ’56-os forradalom
2007-11-29 / magyar


A Görög Katolikus örökségkutatás útjai, Nikolaus Nilles SJ halálának 100. évfordulóján

Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola
Nyíregyháza / 2007-11-23 – 2007-11-24 – tudományos
István Miklósy, Bischof von Hajdúdorog
2007-11-24 / német


Levéltári Nap

Országos Katolikus Gyűjteményi Központ
Budapest / 2007-11-13 – 2007-11-13 – tudományos
A nyilvános magánlevéltári és egyéb pályázatok elbírálási szempontjai
2007-11-13 / magyar


Az üldözött egyház, a görög katolikus és más vallási közösségek sorsa a kommunista rezsim létrejötte után Kárpátalján

Ungvári Állami Egyetem és a Boldog Romzsa Tódor Görög Katolikus Teológiai Akadémia
Ungvár / 2007-11-02 – 2007-11-03 – tudományos
A katolikus egyház üldözése Magyarországon a II. világháború után
2007-11-03 / magyar


Egyházi Levéltárak Ausztriában és Magyarországon

Esztergom Budapesti Főegyházmegye Egyháztörténeti Bizottsága és a Prímási Levéltár
Esztergom / 2007-10-24 – 2007-10-24 – tudományos
A Magyar Görög Katolikus Egyház levéltári forrásai

2007-10-24 / magyar


Blahoslaveny biskup Pavol Peter Gojdic (1888-1960) V súradniciach casu a doby

Eperjesi Egyetem Görög Katolikus Teológiai Kara
Eperjes / 2007-10-04 – 2007-10-05 – tudományos
Dokumentumok és emlékek Magyarországon Gojdics püspök úrról
2007-10-05 / magyar


Egyházak és a szeretetszolgálat

Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete
Budapest / 2007-07-02 – 2007-07-04 – tudományos
A Katolikus Egyház szociális tanításának és gyakorlatának története
2007-07-02 / magyar


Scienza Canonistica Orientale Personaggi e Dottrine

Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola
Nyíregyháza-Ungvár / 2007-04-20 – 2007-04-22 – tudományos
Antal Hodinka, Quellenforscher
2007-04-21 / német

Chrám v byzantskej tradícii z pohl’adu architektonického, ikonografického, liturgického a teologického

Eperjesi Egyetem Görög Katolikus Teológiai Kara
Eperjes / 2006-10-24 – 2006-10-24 – tudományos
A görög katolikus kőtemplom építészet története magyarországi források alapján
2006-10-24 / magyar


Érzékek és Vallás, 8. Néprajzi Konferencia

Szegedi Egyetem
Szeged / 2006-10-07 – 2006-10-07 – tudományos
Az érzékek megtisztítása, a keresztény böjt története
2006-10-07 / magyar


Rómából Hungáriába, nemzetközi konferencia Joannes Josephus De Camelis munkácsi püspök halálának 300. évfordulóján

Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Alapvető Hittani Tanszék
Nyíregyháza / 2006-09-29 – 2006-09-30 – tudományos
De Camelis püspök zsinatai
2006-09-29 / magyar

Téged jöttünk köszönteni, nemzetközi konferencia a máriapócsi kegykép harmadik könnyezésének centenáriumán

Hajdúdorogi Egyházmegye
Máriapócs / 2005-11-21 – 2005-11-22 – tudományos
A harmadik könnyezés története
2005-11-22 / magyar


Babes-Bolyai Egyetem Görög Katolikus Teológiai Kar konferenciája

Kolozsvár (Cluj, Románia) / 2005-11-18 – 2005-11-20 – tudományos
Die Geschichte der Sankt-Athanas-Hochscule für Griechisch-Katholische Theologie
2005-11-18 / német


MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete tudományos ülése

Nyíregyháza / 2005-09-30 – 2005-09-30 – tudományos
A máriapócsi könnyezések története
2005-09-30 / magyar


Österreich und Ungarn: Streiflichter gemeinsamer Kirchengeschichte

Arbeitsgemeinschaft der Diözesanarchive Österreichs
Wien / 2005-06-07 – 2005-06-09 – tudományos
Die Geschichte der Tränenwunders in Máriapócs im Spiegel von archivarischen Quellen
2005-06-09 / német

Magyar Tudomány Napja

Nyíregyháza / 2004-11-09 – 2004-11-09 – tudományos
Az 1938. és 1946. jubileumi évek görög katolikus ünnepségei
2004-11-09 / magyar


Rítus és Ünnep, 7. Nemzetközi Néprajzi Konferencia

Szegedi Egyetem
Szeged / 2004-10-07 – 2004-10-07 – tudományos
A magyar görög katolikus egyház jubileumi ünnepségei a XX. században
2004-10-07 / magyar


Az ezeréves Egri Egyházmegye tudományos konferencia

Érseki Hittudományi Főiskola
Eger / 2004-03-13 – 2004-03-13 – tudományos
Az ezeréves egri egyházmegye és a görög katolikusok
2004-03-13 / magyar

Church and Ecclesiastical Art nemzetközi konferencia

Debreceni Egyetem
Debrecen / 2003-10-27 – 2003-10-28 – tudományos
II. Rákóczi Ferenc valláspolitikája és a keleti keresztények
2003-10-28 / magyar


MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete tudományos ülése

Nyíregyháza / 2003-09-27 – 2003-09-27 – tudományos
II. Rákóczi Ferenc, a vallásos fejedelem
2003-09-27 / magyar


A Hajdúdorogi Egyházmegye Rákóczi ünnepélye

Máriapócs / 2003-08-16 – 2003-08-16 – tudományos
II. Rákóczi Ferenc vallásossága
2003-08-16 / magyar


A Sárosi Múzeum alapításának 100. évfordulója

Bártfa ( Bardejov), Szlovákia / 2003-06-24 – 2003-06-25 – tudományos
A Magyar Görög Katolikus Egyház levéltári anyagai
2003-06-25 / orosz


Teológiai Napok

Máriapócs / 2003-02-14 – 2003-02-14 – tudományos
Az egyházközségi levéltárak jelentősége
2003-02-14 / magyar

Magyar Tudomány Napja

Nyíregyháza / 2002-11-11 – 2002-11-11 – tudományos
Pankovics István munkácsi püspök élete és egyházkormányzata
2002-11-11 / magyar


Liturgikus Szimpozion

Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola
Nyíregyháza / 2002-04-18 – 2002-04-18 – tudományos
A Hajdúdorogi külhelynökség története
2002-04-18 / magyar

Magyar Tudomány Napja

Nyíregyháza / 2001-10-29 – 2001-10-29 – tudományos
A görög katolikus egyház az 1848-49-es forradalom és szabadságharcban
2001-10-29 / magyar


MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete tudományos ülése

Nyíregyháza / 2001-09-29 – 2001-09-29 -tudományos
Az 1956-os forradalom és szabadságharc és a görög katolikus kispapok
2001-09-29 / magyar


KALOT Nagykátai Népfőiskola

Nagykáta / 2001-06-21 – 2001-06-21 – tudományos
A magyar görög katolikusok története
2001-06-21 / magyar


Magyar Levéltárosok Egyesülete konferenciája

Esztergom / 2001-05-22 – 2001-05-25 – tudományos
Intézményfejlesztés- lehetőségek és tapasztalatok
2001-05-24 / magyar


Hajdú-Bihar megyei Levéltári Napok

Hajdúdorog / 2001-05-09 – 2001-05-09 – tudományos
A Hajdúdorogi Egyházmegye története
2001-05-09 / magyar

Keleti és nyugati keresztények Magyarországon konferencia

Debreceni Egyetem - Debreceni Akadémiai Bizottság

Debrecen / 2000-11-27 - tudományos

Keleti és nyugati egyházszervezet Magyarországon

2000-11-27 / magyar

 

 


Tokaj város millenniumi tudományos konferenciája

Tokaj / 2000-11-17 – 2000-11-17 – tudományos
A magyarság és a kereszténység
2000-11-17 / magyar


Örökség és Küldetés – A Nyíregyházi Görög Katolikus Papnevelő Intézet és a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola alapításának 50. évfordulója alkalmából rendezett tudományos konferencia

GKHF
Nyíregyháza / 2000-10-02 – 2000-10-03 – tudományos
A Görög Katolikus Hittudományi Főiskola története
2000-10-03 / magyar


Szabolcs –Szatmár –Bereg Megyei Nyugdíjas Szövetség által rendezett millenniumi konferencia

Nyíregyháza / 2000-03-30 – 2000-03-30 – tudományos
A magyarság és a kereszténység egysége
2000-03-30 / magyar

Magyar Tudomány Napja 1999

/ 1999-11-03 – 1999-11-03 – tudományos
Eszterházy Károly és a görög katolikus kispapok
1999-11-03 / magyar


Miskolci Egyetem BTK

Miskolc / 1999-10-29 – 1999-10-30 – tudományos
Esterházy Károly és a görög katolikus papképzés
1999-10-30 / magyar


Sárospataki Református Teológiai Akadémia konferenciája

Sárospatak / 1999-10-16 – 1999-10-16 – tudományos
A Magyar Görög Katolikus Egyház története
1999-10-16 / magyar

Egyházmegyéink 1000 éve

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Egyháztörténeti Bizottsága
Esztergom / 1998-11-20 – 1998-11-20 – tudományos
Egyháztörténeti kutatások a Görög Katolikus Hittudományi Főiskolán
1998-11-20 / magyar


A Magyar Tudomány Napja

Nyíregyháza / 1998-11-03 – 1998-11-03 – tudományos
Magyar liturgia a makói görög katolikus templomban
1998-11-03 / magyar


Nyíregyházi Társadalomtudományi Műhelyek felolvasó ülése

Nyíregyháza / 1998-09-18 – 1998-09-18 – tudományos
A görög katolikus egyház és a szabadságharc
1998-09-18 / magyar

A keleti Egyház Magyarországon

KLTE Művészettörténet Tanszék
Debrecen / 1997-09-25 – 1997-09-26 – tudományos
A bánvidéki alesperesség 1848-49-ben
1997-09-25 / magyar


Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesületének konferenciája

Nyíregyháza / 1997-08-26 – 1997-08-27 – tudományos
A Magyar Görög Katolikus Egyház levéltári anyagai
1997-08-26 / magyar

Országos Katolikus Gyűjteményi Központ által szervezett konferencia

Budapest / 1996-11-07 – 1996-11-07 – tudományos
A Hajdúdorogi Püspöki Levéltár
1996-11-07 / magyar


Máriapócs 1696 – Nyíregyháza 1996, a máriapócsi Istenszülő-ikon első könnyezésének 300. évfordulójára rendezett történészkonferencia

Görög Katolikus Hittudományi Főiskola
Nyíregyháza / 1996-11-04 – 1996-11-05 – tudományos
A máriapócsi könnyezés jegyzőkönyve a Hevenesi Gyűjteményben
1996-11-05 / magyar


Millecentenáriumi konferencia

Makó város, KÉSZ makói szervezete
Makó / 1996-10-13 – 1996-10-13 – tudományos
A magyarság és a bizánci kereszténység
1996-10-13 / magyar


Magyar Görög Katolikusok Világtalálkozója

Hajdúdorogi Egyházmegye
Hajdúdorog / 1996-08-19 – 1996-08-19 – tudományos
A Hajdúdorogi Egyházmegye múltja és jelenlegi helyzete
1996-08-19 / magyar

MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testületének teológiai szekcióülése

Nyíregyháza / 1995-12-09 – 1995-12-09 – tudományos
Diplomáciai lépések a Hajdúdorogi Egyházmegye felállítása kapcsán
1995-12-09 / magyar


Bizánci kereszténység Magyarországon

KLTE BTK Művészettörténeti Szakcsoportja
Debrecen / 1995-05-04 – 1995-05-05 – tudományos
Görög katolikusok a váradi rítushelynökségben Kovács Melét püspöksége idején (1748-1775)
1995-05-05 / magyar

A barokk Közép-Európában

Nyíregyházi Főiskolai Egyesület Hungarológiai Intézete, Báthory István Múzeum, Bessenyei György Tanárképző Főiskola
Nyíregyháza / 1994-05-03 – 1994-05-03 – tudományos
A barokk és a magyarországi görögkatolikusság
1994-05-03 / magyar


Posztbizánci kultúra Magyarországon

KLTE, Szláv Filológiai Intézete, MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete
Debrecen / 1994-01-28 – 1994-01-28 – tudományos
Két emlékirat a délszláv görög katolikusokról 1776-ból.
1994-01-28 / magyar

MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete konferenciája

Nyíregyháza / 1993-10-02 – 1993-10-02 – tudományos
A bécsi udvar lépései a körösi és a nagyváradi görög katolikus egyházmegyék felállításában
1993-10-02 / magyar