Oktatóink

Dr. Ivancsó István

"Tudomány: út a világ megismeréséhez" - A Magyar Tudomány Ünnepe. Az MTA programsorozata

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola. Pedagógiai-és Pszichológiai Központ
Nyíregyháza / 2022-11-16 – tudományos
Isten és a világ a bizánci egyház liturgiájában: megismerés, felismerés, értékelés
2022-11-16 / magyar


Gizella királyné a harmadik évezredben - Interdiszciplináris konferencia

Kertész Imre Intézet - Kortárs Női Refleksziók Fóruma - A Magyar Tudományos Akadémia-VEAB Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudomány Szakbizottsága szervezésében
Budapest / 2022-06-29–2022-06-30 – tudományos
I. szekció: Gizella királyné személye a művészetekben, az egyháztörténetben és a történelemben Elnök: Ivancsó István

II. szekció: Gizella királyné a történelemben - uralkodásától napjainkig Elnök: Beke Margit

Gizella uralkodói alakja a keleti és a nyugati egyház ideáljai között a liturgikus szövegek alapján 
2022-06-29 / magyar


XXIII. Liturgikus Szimpozion – A "húsvét öröme" témakörében (online formában)

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola
Nyíregyháza / 2022-05-23 – tudományos
[1.] Megnyitó

[2.] "A halál legyőzetését ünnepeljük, a pokolnak megrontását" - Öröm és örvendezés Damaszkuszi Szent János húsvéti kánonjában,

[3.] Összefoglalás és zárszó

2022-05-23 / magyar

“Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz” – Magyar Tudomány Ünnepe

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola. Pedagógiai- és Pszichológiai Központ
Nyíregyháza / 2021-11-29 – tudományos
„A levegőnek kedvező mérsékletéért, a föld terményeinek bőségéért és békességes időkért könyörögjünk az Úrhoz!” – Felülről jövő segítség kérése környezetünk és világunk megőrzése érdekében a görögkatolikus liturgia szövegei alapján
2021-11-29 / magyar


Kutatók Éjszakája

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola
Nyíregyháza / 2021-09-24 – tudományos
A magyar görögkatolikus egyházban található liturgikus előírások kutatása, feltárása, dokumentálása
2021-09-24 / magyar

Jövőformáló tudomány – Online Konferencia a Szent Atanáz Főiskolán

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Pedagógiai és Pszichológiai Központja
Nyíregyháza / 2020-11-20 – tudományos
Önreflexió a Magyar Tudomány Napja 2020 alkalmából: egy esztendő tudományos munkásságának összefoglalása (SzAGKHF)
2020-11-20 / magyar


Paidagógosz tész leiturgiasz – Mosolygó Marcell Emlékdélután

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola
Nyíregyháza / 2020-11-19 – tudományos
Mosolygó Marcell atya teológiai tanári munkálkodása
2020-11-19 / magyar


Pútnický Klokočov v historicko-pastoračných súvislostiach [online konferencia]

Prešovská univerzita v Prešove
Prešove / 2020-10-21 – tudományos
Ave Maria, stella brillante di Pócs – L’icona miracolosa di Máriapócs nellos specchio dell’icona di Klokočov [online előadás]
2020-10-21 / olasz


Ad fontes liturgicos XI. – Simposio liturgico internazionale sull’Eucaristia [online konferencia]

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola
Nyíregyháza / 2020-10-21 – 2020-10-22 – tudományos
La lavanda delle mani nella liturgia bizantina. Tradizione, prassi significato nella nostra Chiesa greco-cattolica [online előadás]
2020-10-21 / olasz

Értékteremtő tudomány – a Magyar Tudomány Napja alkalmából szervezett konferencia

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola
Nyíregyháza / 2019-11-13 – tudományos
Különleges idézetek papjaink primíciás képein
2019-11-13 / magyar


Ad fontes liturgicos X. – Metodologie liturgického vyskumu ako nástroj pri zachovaní zmyshu a ducha liturgie. Medzinárodná vedecká konferencia

Gréckokatolícka Teologická Fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Prešove / 2019-10-23 – 2019-10-24 – tudományos
Uno strumento liturgico per scoprire ed interpretare il mistero pasquale di Gesù Cristo: le ore minori della Chiesa bizantina [Malé hodinky byzantiskej cirkvi – liturgicky nástroj pre objavovanie a interpretáciu paschálneho tajomstva Jezisa]
2019-10-23 / olasz


Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 2. – 15. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia

SZTE BTK
Szeged / 2019-10-10 – 2019-10-11 – tudományos
A szentáldozás alatti énekek a görög katolikus liturgiában, különös tekintettel az imakönyvek népénekeire
2019-10-10 / magyar


Simpozionul internațional Universitatea Babeș-Bolyai la o sută de ani – trecut, prezent și viitor

Facultatea de Teologie Greco-Catolică din Universitatea „Babeș-Bolyai” în colaborare cu Episcopia Română Unită cu Roma Greco-Catolică de Oradea și Seminarul Teologic „Sfinții Trei Ierarhi” Oradea organizează
Oradea (Nagyvárad) / 2019-10-10 – 2019-10-12 – tudományos
Means of liturgical higher teaching in the Hungarian Greek-Catholic Church, with special regard to teaching books and lecture notes (1950-2015)
2019-10-11 / angol


III. Scriptorum-Konferencia

Országos Katolikus Gyűjteményi Központ, Egri Főegyházmegye, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara Klasszika Filológia Tanszéke
Eger / 2019-05-22 – 2019-05-23 – tudományos
A magyar görögkatolikus egyház legelső teljes liturgiafordítása: Krucsay Mihály 1793-as munkájának 1814-es változata Lupess István kéziratában
2019-05-22 / magyar

A CSALÁD EGYKOR ÉS MA 5.

Szegedi Tudományegyetem BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszéke, az MTA – SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport és az OR – ZSE Kaufmann Dávid Zsidó Kultúrakutató Csoport
Szeged / 2018-12-10 – 2018-12-11 – tudományos
A szülők imádságai erősítik a házak alapjait – A családokért szóló imádságok a magyar görögkatolikus egyház liturgikus kiadványában és híveinek ajkán
2018-12-10 / magyar


Határtalan tudomány – Tudományos konferencia a Magyar Tudomány Napja alkalmából

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Pedagógiai és Pszichológiai Központ
Nyíregyháza / 2018-11-13 – tudományos
Az Eucharisztia ünneplése a keresztény ünneplés forrása és teljessége
2018-11-13 / magyar


Identitate națională și spirit european – Simpozionul international desfasurat sub egida Scolii Ardelene = National Identity and European Spirit – The International Symposium organized under the aegis of the Transylvanian School

Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică de Oradea Mare – Universitatea Babes-Bolyai Facultatea de Teologie Greco-catolica Departamentul Oradea – Seminarul Teologic „Sfinții Trei Ierrarhi” din Oradea
Oradea / 2018-10-11 – 2018-10-13 – tudományos
Egy érdekes liturgiatörténeti dokumentum 1880-ból: a húsvéti szent evangélium hét különböző nyelven
2018-10-12 / magyar


Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában I. – 14. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia

Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Szeged / 2018-10-11 – 2018-10-12 – tudományos
Az Eucharisztia tiszteletének ábrázolásai a magyar görögkatolikus egyház liturgikus kiadványaiban
2018-10-11 / magyar


Timkó Mihály (1918-1997) emlékdélután – Paidagógosz tész liturgiasz

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Liturgikus Tanszék
Nyíregyháza / 2018-05-11 – tudományos
[1.] Dr. Timkó Mihály élete a levéltári forrásaink és egyéb dokumentumaink alapján; [2.] Dr. Timkó Mihály tanári működése a hittudományi főiskolánkon
2018-05-11 / magyar


XXI. Liturgikus Szimpozion – Az Emeljük föl szívünket! imakönyvünk kiadásának 60. évfordulója alkalmából

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola
Nyíregyháza / 2018-04-26 – tudományos
Az Emeljük föl szívünket! című imakönyvünk megjelenésének körülményei
2018-04-26 / magyar


Konferencia a gyergyószentmiklósi kegykép könnyezésének 10. évfordulójára

Szent Miklós Templom és Plébánia
Gyergyószentmiklós / 2018-02-17 – tudományos
Az Istenszülő gyergyói ikon-könnyezésének teológiai elemzése
2018-02-17 / magyar


Székfoglaló – Szent István Tudományos Akadémia

Szent István Tudományos Akadémia – Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Budapest / 2018-02-05 – tudományos
A szentségimádás a Magyar Görögkatolikus Egyházban [székfoglaló előadás]
2018-02-05 / magyar


Charta XXI Egyesület – Országos Ruszin Önkormányzat

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola
Nyíregyháza / 2018-02-03 – tudományos
***
2018-02-03 / magyar


PEDAGÓGUSOK ARCKÉPCSARNOKA

Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület
Nyíregyháza / 2018-02-01 – tudományos
***
2018-02-01 / magyar


Istenképiség – átistenülés – emberi méltóság – Teológia Tanári Konferencia Vanyó László emlékére

PPKE Hittudományi Kar
Budapest / 2018-01-24 – 2018-01-26 – tudományos
***
2018-01-24 / magyar

Orosz Sándor Ágoston tiszteletére rendezett emlékdélután

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola
Nyíregyháza / 2017-11-24 – tudományos
[1.] Orosz Sándor Ágoston tanári és spirituális működése; [2.] Orosz Sándor Ágoston bazilita atya élete a forrásaink tükrében
2017-11-24 / magyar


Emberközpontú tudomány – Tudományos konferencia a Magyar Tudomány Napja alkalmából

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Pedagógiai és Pszichológiai Központ
Nyíregyháza / 2017-11-13 – tudományos
Hittudományi főiskolánk liturgikus oktatásának fő tendenciái és azok megvalósítói az 1950-es indulástól az 1997-es akkreditációig
2017-11-13 / magyar


Konferencia a fatimai jelenések 100. évfordulójának alkalmából

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia – Szent István Király Plébániatemplom, Soroksár
Soroksár / 2017-10-14 – tudományos
A máriapócsi könnyező ikon és kegyhely bemutatása
2017-10-14 / magyar


Educație şi cultură Seminarul Greco-Catolic Oradea – 225 ani de existență – Simpozionul international desfasurat sub egida Scolii Ardelene = Education and Culture Greek Catholic Seminary, Oradea 225 years of existence – The International Symposium organized under the aegis of the Transylvanian School

Universitatea Babeș-Bolyai Facultatea de Teologie Greco-Catolică – Episcopia Română Unită cu Roma – Greco-Catolică de Oradea Mare – Seminarul Teologic Greco-Catolic – Sfinții Vasile, Grigorie și Ioan
Oradea / 2017-10-11 – 2017-10-14 – tudományos
L’insegnamento liturgico all’Istituto Teologico Superiore Greco-Cattolico di Nyíregyháza dagli inizi
2017-10-12 / olasz


XX. liturgikus szimpozion – Homo liturgicus

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Liturgikus Tanszék
Nyíregyháza / 2017-09-29 – 2017-09-30 – tudományos
Görög katolikus egyházunk négy legfontosabb imádságos és énekes könyve
2017-09-30 / magyar


Silence, Music and Sign in Patristic Theology

Saint Athanasius Greek-Catholic Theological Institute – Institutum Patristicum Augustinianum Pontificia Universitas Lateranensis
Nyíregyháza / 2017-09-11 – 2017-09-12 – tudományos
***
2017-09-11 / magyar


Hitélet és vallásos kultúra a Kárpát-medencében 11.

Laczkó Dezső Múzeum, a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményeivel és a Gróf Esterházy Károly Kastély- és Tájmúzeummal közös szervezésben
Pápa / 2017-08-21 – 2017-08-24 – tudományos
A görög katolikus egyház húsvéti kánonjának bibliai háttere és tipológiája
2017-08-22 / magyar


Miraculum – tudományos konferencia

Debreceni Egyetem, BTK
Debrecen / 2017-06-01 – 2017-06-02 – tudományos
A Krisztus eseménynek mint emberi szemmel a legnagyobb csodának megjelenítése a görög katolikus egyház liturgikus szövegeiben
2017-06-02 / magyar


Palatitz Jenő tiszteletére rendezett emlékdélután

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola
Nyíregyháza / 2017-05-12 – tudományos
[1.] Dr. Palatitz Jenő, a Görög Katolikus Hittudományi Főiskola liturgikus tanára; [2.] Palatitz Jenő élete és munkássága
2017-05-12 / magyar


Come è stato inserito San Pio X Papa – fondatore dell’eparchia di Hajdúdorog – nel calendario liturgico greco-cattolico ungherese?

Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovska Univerzita v Prešove
Prešove / 2017-04-27 – tudományos
Liturgický čas, liturgické kalendáre, kalendáre : Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie
2017-04-27 / olasz


XIX. Liturgikus Szimpozion – A sajópálfalai kegykép könnyezésének 300. évfordulója alkalmából

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola – Liturgikus Tanszék
Nyíregyháza / 2017-04-27 – tudományos
[1.] A sajópálfalai kegykép könnyezésének 300. évfordulójára: megnyitó gondolatok; [2.] A sajópálfalai kegykép imádságos, liturgikus tisztelete; [3.] A kegyképek megújuló üzenete : zárszó
2017-04-27 / magyar


Nők a kereszténységben – tudományos konferencia

Nyíregyházi Egyetem
Nyíregyháza / 2017-04-20 – 2017-04-21 – tudományos
„Feleséged mint a termékeny szőlőtő házad falai között” (Zsolt 128,3) A nő a görög katolikus egyház házasságkötési szertartásában
2017-04-20 / magyar

Dr. Rohály Ferenc emlékdélután

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola
Nyíregyháza / 2016-12-02 – tudományos
Rohály Ferenc liturgikus fordításai
2016-12-02 / magyar


Palamasz Szent Gergely, A szentül élő hészüchaszták védelmében Könyvbemutató – Görög nyelvből fordította, jegyzetekkel ellátta, a bevezetést írta Baán István

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola
Nyíregyháza / 2016-11-28 – tudományos
Könyvbemutató: Palamasz Szent Gergely, A szentül élő hészüchaszták védelmében
2016-11-28 / magyar


Papi sorsok a Gulágon – Nemzetközi tudományos konferencia a GULÁGRA hurcolt papokról

Lénárd Ödön Alapítvány – Szeged-Csanádi Egyházmegye
Szeged / 2016-11-24 – 2016-11-25 – tudományos
***
2016-11-24 / magyar


Fogadd a koronát… – Ünnep és válság, hagyományok és reformkoncepciók, múltpercepciók és jövőképek Magyarország utolsó koronázási szertartása körül – tudományos konferencia

SZTE-BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, az MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, az SZTE Magyar Jogtörténeti Tanszéke és Európai Jogtörténeti Tanszéke, az MTA SZAB Jogi Szakbizottsága, az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem és a Solymossy Sándor Egyesület szervezésében, Szegedért Alapítvány
Szeged / 2016-11-23 – 2016-11-24 – tudományos
Boldog IV. Károly királyunk koronázásának s élete eseményeinek reminiszcenciái a magyar görög katolikus dokumentáció tükrében
2016-11-24 / magyar


XVIII. Liturgikus Szimpozion – Kozma János Typikon című műve megjelenésének 75. évfordulója alkalmából

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola – Liturgikus Tanszék
Nyíregyháza / 2016-11-17 – tudományos
[1.] Kozma János és tipikonja – Bevezető gondolatok a szimpozionhoz; [2.] Liturgikus hagyományunk feltárása – Összefoglaló és zárszó
2016-11-17 / magyar


AD FONTES LITURGICOS VII. – SIMPOSIO LITURGICO INTERNAZIONALE AD FONTES LITURGICOS VII IL TEMPO E IL CALENDARIO LITURGICO

Teologico Greco-cattolico di Sant’Atanasio
Nyíregyháza / 2016-10-24 – 2016-10-26 – tudományos
Le specialità del calendario liturgico nella Chiesa greco-cattolica ungherese
2016-10-26 / olasz


Az Istenszülő Szűz Mária gyergyószentmiklósi könnyezése

Párbeszéd Háza
Budapest / 2016-09-08 – tudományos
Az Istenszülő gyergyói ikon-könnyezésének teológiai elemzése
2016-09-08 / magyar


Zblúdil som ako stratená ovca

Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovska Univerzita v Prešove
Prešove / 2016-04-26 – tudományos
Il Pastore misericordioso Investigazione nei testi liturgici della Chiesa bizantina
2016-04-26 / olasz


XIII. Tavaszköszöntő Életmód Nap

Nyíregyházi Görög Katolikus Ifjúsági Egyesület; a Szent Imre Katolikus Szülők Egyesülete; Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház; a Fiatalok Kulturális Szövetsége Ifjúsági Egyesület, a Jósavárosi Értelmiségi Egyesület
Nyíregyháza / 2016-04-16 – ismeretterjesztő
Keresztény értékek a XXI. században
2016-04-16 / magyar


XVII. Liturgikus Szimpozion – Uram irgalmazz címmel az irgalmasság évében

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Liturgikus Tanszék
Nyíregyháza / 2016-03-17 – tudományos
[1.] Szimpozion az Irgalmasság évében – Megnyitó gondolatok; [2.] Az irgalmasságról az Irgalmasság évében – Záró gondolatok és összefoglaló
2016-03-17 / magyar


Igazságosság és irgalmasság – Teológiai Tanárok Konferenciája

PPKE Hittudományi Kar
Budapest / 2016-01-27 – 2016-01-29 – tudományos
***
2016-01-27 / magyar

XVI. Liturgikus Szimpozion – a Rendalapítókról a megszentelt élet évében

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Liturgikus Tanszék
Nyíregyháza / 2015-10-29 – tudományos
[1.] A szerzetesség mint példamutatás a keresztségi életről – Megnyitó gondolatok; [2.] Nagy Szent Bazil alakja a bizánci egyház liturgikus szövegeiben; [3.] Megszentelt élet – A szimpozion összefoglalása és lezárása
2015-10-29 / magyar


Ad fontes liturgicos VI. Zalmy ako prameň liturgického zivota

Gréckokatolícka teologická fakulta Presovskej univerzity v Presove
Presove / 2015-10-20 – 2015-10-21 – tudományos
Presentiamoci a lui con lodi, celebriamolo con salmi! (Sal 94,2 terza antifona della Divina Liturgia) I Salmi nella liturgia della Chiesa bizantina
2015-10-20 / olasz


Anya és Anyák – Teológiai Napok

Görögkatolikus Metropólia
Máriapócs / 2015-10-09 – 2015-10-10 – tudományos
Üdvözlégy, Mária! – A nagy dogmatikonok biblikus, dogmatikus és ünnepi üzenete
2015-10-09 / magyar


Familia creștină – Fundamente antropologice, iubire şi sexualitate în celibat şi căsătorie : Simpozionul internațional Școala Ardeleană – ediția a X-a = The Christian Family – Anthropological fundaments, love and sexuality, celibacy and marriage : The international symposium under the aegis of „Transylvanian School”

Universitatea Babeş – Bolyai Facultatea de Teologie Greco – Catolică
Oradea / 2015-10-08 – 2015-10-10 – tudományos
Coppia, famiglia e proli nello specchio della celebrazione del matrimonio bizantino – Perché sia concessa a loro vantaggio la temperanza e il frutto dell’amore, preghiamo il Signore
2015-10-10 / olasz


Mater et Matres. International Conference on Motherhood in the Early Christian Church

Saint Athanasius Saint Athanasius Greek-Catholic Theological Institute; Institutum Patristicum Augustinianum – Pontificia Universitas Lateranensis Pontificio Istituto Orientale
Nyíregyháza / 2015-09-14 – 2015-09-15 – tudományos
La Madre di Dio nei dogmatika della Chiesa bizantina
2015-09-15 / olasz


Egyháztörténészek II. Országos Találkozója

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola
Nyíregyháza / 2015-06-03 – 2015-06-04 – tudományos
***
2015-06-03 / magyar


XV. Liturgikus Szimpozion – A Pócsi Mária szertartásairól a kegykép könnyezésének 300. évfordulója alkalmából

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Liturgikus Tanszék
Nyíregyháza / 2015-05-07 – tudományos
[1.] Kegyképünk liturgikus, imádságos tisztelete : megnyitó; [2.] Összefoglalás és zárszó kegyképünk liturgikus tiszteletéről
2015-05-07 / magyar


Palamasz Szent Gergely és teológiája – Teológiai tanulmányi nap Nyíregyházán

Hajdúdorogi Metropólia – Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola
Nyíregyháza / 2015-05-05 – tudományos
***
2015-05-05 / magyar

VIII. Nyíregyházi Doktorandusz Konferencia

Nyíregyházi Főiskola, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara, Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola
Nyíregyháza / 2014-11-21 – tudományos
Albert Einstein és a vallásosság
2014-11-21 / magyar


XIV. Liturgikus Szimpozion – A Dicsérjétek az urat című zsolozsmáskönyvünk 80. évfordulója alkalmából

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Liturgikus Tanszék
Nyíregyháza / 2014-11-20 – tudományos
Szimpozion a Dicsérjétek az urat című zsolozsmáskönyvünk 80. évfordulója alkalmából – Megnyitó gondolatok
2014-11-20 / magyar


Kongres rodiny v rámci Roka rodiny v Prešovej archieparchii

Prešovská Univerzita v Prešove Grékokatolicka Teologická Fakulta
Prešov / 2014-11-11 – 2014-11-13 – tudományos
Il concetto dell’Ecclesia domestica – Considerazione cattolica e approccio ortodosso, per un speciale riguardo a Evdokimov
2014-11-11 / olasz


The Transylvanian School

Universitatea Babeş-Bolyai
Nagyvárad / 2014-10-29 – 2014-10-31 – tudományos
Il mondo creato, falito e redento nella liturgia della Chiesa bizantina
2014-10-30 / olasz


XI. Esélyteremtő családi életmód nap – Hit és család

Jósavárosi Értelmiségi Egyesület… Első Nyírségi Fejlesztési Társaság
Nyíregyháza / 2014-09-27 – ismeretterjesztő
Isten, áldd meg a magyart!
2014-09-27 / magyar


Mindent megújítani Krisztusban – Szent Liturgia és Konferencia Szent X. Piusz Pápa halálának 100. évfordulóján

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola
Nyíregyháza / 2014-09-26 – tudományos
***
2014-09-26 / magyar


XIII. Liturgikus Szimpozion – a Dicsérjétek az urat című énekeskönyvünk megjelenésének 60. évfordulója alkalmából

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola – Liturgikus Tanszék
Nyíregyháza / 2014-05-08 – tudományos
Szimpozion a Dicsérjétek az urat című énekeskönyvünk megjelenésének 60. évfordulója alkalmából – Megnyitó gondolatok
2014-05-08 / magyar


Liturgia hodín ako prostiedok novej evanjelizácie – Medzinárodna Vedecka Konferencia

Prešovská Univerzita v Prešove Grékokatolicka Teologická Fakulta
Prešov / 2014-03-25 – tudományos
Liturgia hodín ako prostiedok novej evanjelizácie
2014-03-25 / olasz

XII. Liturgikus Szimpozion – Az 1938-as Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 75. évfordulója alkalmából

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Liturgikus Tanszék
Nyíregyháza / 2013-11-28 – tudományos
Szimpozion az 1938-as Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 75. évfordulója alkalmából – Megnyitó gondolatok
2013-11-28 / magyar

XI. Liturgikus Szimpozion – A Bazil-liturgia és egyéb szertartások Liturgikonja kiadásának 120. évfordulója alkalmából

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Liturgikus Tanszék
Nyíregyháza / 2010-11-18 – tudományos
A Bazil-liturgia Liturgikonjának történeti és tartalmi bemutatása
2010-11-18 / magyar


Hagyomány és megújulás a liturgiában és zenéjében. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzene Tanszéke újraindításának 20. évfordulóján tartott szimpózium

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzene Tanszéke
Budapest / 2010-09-08 – 2010-09-10 – tudományos
A liturgikus éneklés a magyar görög katolikus egyházban. Történeti áttekintés a kottás kiad-ványok tükrében
2010-09-08 / magyar


Problematika prekladov bohoslužobných textov do živého jazyka

Centrom spirituality Východ – Západ Michala Lacka
Košice / 2010-05-21 – 2010-05-22 – tudományos
Az anyanyelvi liturgikus fordítások a magyar görög katolikus egyházban a kezdetektől napjainkig
2010-05-22 / magyar

X. Liturgikus Szimpozion - A papságról a papság évében

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Liturgikus Tanszék
Nyíregyháza / 2009-11-26 – tudományos
Az áldozár tevékenysége a szent áldozványi szolgálatban a Krucsay-fordítás alapján
2009-11-26 / magyar


Antiokhiai Szent Ignác halálának 1900. évfordulója

Magyar Patrisztikai Társaság Debrecen-Nyíregyházi Csoportja - Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola

Nyíregyháza / 2009-10-28 - tudományos

Megemlékezés Antiochiai Szent Ignácról

2009-10-28 / magyar


IX. Liturgikus Szimpozion - A Szent Pál évben a Nemzetek Apostolának görög katolikus egyházunkban való tiszteletéről

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Liturgikus Tanszék

Nyíregyháza / 2009-05-07 - tudományos

Szent Pál alakja a bizánci egyház liturgikus szövegeiben

2009-05-07 / magyar


Spev v byzantsko-slovanskej liturgii

Prešovská Univerzita v Prešove Grékokatolicka Teologická Fakulta

Prešov / 2009-03-26 - tudományos

Az egységes éneklés problematikája a magyar görög katolikus egyházban, a 20. század első felében

2009-03-26 / magyar


Az Athanasiana, a Katekhón és a Vallástudományi Szemle folyóiratok bemutatója

Magyar Patrisztikai Társaság Debrecen-Nyíregyházi Csoportja - DE Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézet Könyvtára

Debrecen / 2009-02-19 - tudományos

Az Athanasiana című folyóirat bemutatása

2009-02-19 / magyar

VIII. Liturgikus Szimpozion - A Biblia Évében a Szentírásnak görög katolikus egyházunkban való használatáról

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Liturgikus Tanszék

Nyíregyháza / 2008-11-13 - 2008-11-13

tudományos

A Szentírás tisztelete a magyar görög katolikus egyház liturgikus hagyományában

2008-11-13 / magyar


Görög katolikus identitás

Debreceni Egyetem Főiskolai Lelkészsége

Debrecen / 2008-05-06 - 2008-05-06

tudományos

Jézus Krisztus húsvéti misztériuma a görög katolikus egyház liturgiájában

2008-05-06 / magyar


„Liturgikon v Gréckokatolíckej metropolii na Slovensku”

Prešovská Univerzita v Prešove Grékokatolicka teologická fakulta, Prešov

Eperjes / 2008-04-29 - 2008-04-29

tudományos

A magyar liturgikon a hajdúdorogi egyházmegyében

2008-04-29 / magyar


Simpzionul international Biserica in limea contemporana – Gaudium et Spes

Universitatea Babes-Bolyai Facultatea de Teologie Greco-Catolica

Nagyvárad / 2008-04-03 - 2008-04-04

tudományos

Gioia e speranza negli uffici di lutto nella Chiesa bizantina

2008-04-03 / olasz


Keleti teológusok és nyugati interpretációjuk a XX. századból II.

SZAHIF

Nyíregyháza / 2008-02-14 - 2008-02-14

tudományos

Az „ecclesia domestica” fogalma Pavel Evdokimov szemléletében

2008-02-14 / magyar

 

Vie della ricerca del patrimonio greco-cattolico. Simposio internazionale in occasione del primo centenario della morte di Nikolaus Nilles SJ

Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola

Nyíregyháza / 2007-11-23 - 2007-11-24

tudományos

Presentazione del Kalendarium di Nikolaus Nilles

2007-11-24 / olasz


Kitartásban a siker!

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár – Sátoraljaújhelyi Görög Katolikus Egyházközség

Sátoraljaújhely / 2007-09-27 - 2007-09-27

tudományos

Miklósy István hajdúdorogi megyéspüspök liturgikus rendelkezései

2007-09-27 / magyar


Incontro dei Gerarchi orientali cattilici d’Europa

Congregazione per le Chiese Orientali

Velehrád / 2007-06-25 - 2007-06-27

tudományos

La comparazione della dottrina di Ippolito di Roma e Cirillo di Gerusalemme sull’iniziazione cristiana

2007-06-26 / olasz


VII. Liturgikus Szimpozion - Az első nyomtatott Apostolos könyvünk kiadásának 125. évfordulója alkalmából

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Liturgikus Tanszék

Nyíregyháza / 2007-05-03 - 2007-05-03

tudományos

Az első nyomtatott Apostolos könyvünk történeti és tartalmi bemutatása

2007-05-03 / magyar


Scienza canonistica orientale. Personaggi e dottrine

SZAHIF

Nyíregyháza-Ungvár / 2007-04-20 - 2007-04-22

tudományos

Scritti disciplinari e i loro autori nella rivista teologica „Keleti Egyház”

2007-04-20 / olasz


A görög katolikus örökségkutatás útjai Nemzetközi Konferencia Nikolaus Nilles SJ halálának 100. évfordulóján

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola

Nyíregyháza / 2007-01-01 - 2007-01-01

tudományos

***

2007-01-01 / ---

Svätci a svätost’ v zapadnej tradícii - X. Gorazdovo Umelecké Vrobové. Celoslovensky festival sakrálneho umenia, vzdelávania a vychovy

Eperjesi Egyetem

Bratislava – Vrbové / 2006-11-24 - 2006-11-26

tudományos

Nyugati szentek tisztelete a magyar görög katolikus egyház liturgikus gyakorlatában

2006-11-25 / magyar


VI. Liturgikus Szimpozion a Boksay-Malinics Irmológion megjelenésének 100. évfordulója alkalmából

SZAGKHF Liturgikus Tanszék

Nyíregyháza / 2006-11-16 - 2006-11-16

tudományos

A Boksay-Malinics Irmológion a Hajdúdorogi Egyházmegyében

2006-11-16 / magyar


„Rómából Hungariába”. Nemzetközi konferencia Joannes Josephus De Camelis munkácsi püspök halálának 300. évfordulóján

SZAGKHF

Nyíregyháza / 2006-09-29 - 2006-09-30

tudományos

L’attività sacerdotale del monaco Isaia all’epoca del vescovo De Camillis

2006-09-30 / olasz


International Conference on the Occassion of the 100th Anniversary of the first Printing of the Prostopinije by the Rev. John Boksay

Ungvári Görög Katolikus Egyházmegy

Ungvár / 2006-06-25 - 2006-06-28

tudományos

A Boksay-Malinics Irmológion a Hajdúdorogi Egyházmegyében

2006-06-27 / magyar


„A gyónás szentsége” Erkölcste-ológiai szimpozion

SZAGKHF Erkölcsteológiai Tanszék

Nyíregyháza / 2006-05-04 - 2006-05-04

tudományos

Az elégtétel

2006-05-04 / magyar


Prešovská Univerzita

Prešovská Univerzita v Prešove Grékokatolicka teologická fakulta, Katedra praktickej teológie Prešov

Eperjes / 2006-04-25 - 2006-04-26

tudományos

Az alámerítéssel való keresztelés és a neofiták áldoztatása a Hajdúdorogi egyházmegyében

2006-04-25 / magyar

„Svätci a svätost’ v byzantskej tradícii”

Prešovská Univerzita v Prešove Grékokatolicka teologická fakulta

Eperjes / 2005-12-01 - 2005-12-02

tudományos

Szent István király liturgikus tisztelete a magyar görög katolikus egyházban

2005-12-02 / magyar


„Téged jöttünk köszönteni” Nemzetközi konferencia a máriapócs kegykép harmadik könnyezésének centenáriumán, Máriapócs, 2005. november 21-22.

Hajdúdorogi Egyházmegye és a SZAHIF

Máriapócs / 2005-11-21 - 2005-11-22

tudományos

A „pócsi Mária” liturgikus tisztelete

2005-11-21 / magyar


V. Liturgikus Szimpozion a vatikáni magyar nyelvű Liturgia 40. évfordulója alkalmából

SZAGKHF Liturgikus Tanszék

Nyíregyháza / 2005-11-17 - 2005-11-17

tudományos

A Szent Liturgia magyar szövegváltozatai a II. Vatikáni Zsinat előtt és után

2005-11-17 / magyar


Az Európai Máriás Háló ülése

Máriapócsi Zarándokház

Máriapócs / 2005-10-01 - 2005-10-05

tudományos

La festa della Protezione della Madre di Dio – Storia, teologia, liturgia

2005-10-02 / olasz


IV. Liturgikus Szimpozion a Parakliszról, önálló megjelentetésének centenáriumán

SZAGKHF Liturgikus Tanszék

Nyíregyháza / 2005-04-29 - 2005-04-29

tudományos

A Paraklisz szertartása és magyar nyelven való megjelentetése

2005-04-29 / magyar

The Eastern Catholic Thology in Transition of Times - An International Scholar Conference held in memory ot the 50th anniversary of the death of Prof. Mikulás Russnák

Michael Lacko’s Center of Spirituality East-West, Presov

Kassa / 2004-11-26 - 2004-11-27

tudományos

La formazione della liturgia greco-cattolica ungherese nel secolo XX

2004-11-26 / olasz


„Tudásalapú gazdaság és életminőség” A „Magyar Tudomány Napja 2004” alkalmából rendezett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Konferencia

MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testület

Nyíregyháza / 2004-11-09 - 2004-11-09

tudományos

Idézetek papjaink primíciás képein a pócsi Máriához, illetve az Istenszülőhöz

2004-11-09 / magyar


III. Liturgikus Szimpozion - A Danilovics-énekkönyv, a 125 éve alakult hajdúdorogi liturgikus fordító bizottság utolsó műve megjelenésére

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Liturgikus Tanszék

Nyíregyháza / 2004-04-29 - 2004-04-29

tudományos

1. Danilovics János életének és munkásságának főbb adatai; 2. Danilovics János Általános egyházi énekkönyve mint a fordító bizottság utolsó műve

2004-04-29 / magyar


„Liturgikus Szabadegyetem”

Schola Társaság, Babes-Bolyai Egyetem

Kolozsvár / 2004-04-01 - 2004-04-01

tudományos

Jézus Krisztus húsvéti misztériuma a bizánci egyház liturgiájában

2004-04-01 / magyar

 

„Culmen et fons”, a Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet ünnepi szimpóziuma

Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet

Budapest / 2003-12-04 - 2003-12-04

tudományos

A zsinati reformok visszhangja a magyar görög katolikus egyházban

2003-12-04 / magyar


A Magyar Tudomány Napja

„A humán erőforrás szerepe, fejlesztésének, hasznosításának lehetőségei az Európai Unióban”. A „Magyar Tudomány Napja 2003” alkalmából rendezett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Konferencia

Nyíregyháza / 2003-11-11 - 2003-11-11

tudományos

A máriapócsi akathisztosz liturgikus idézetei

2003-11-11 / magyar


II. Liturgikus Szimpozion - Krucsay Mihály 1793-as kéziratának, az első ismert magyar nyelvű liturgiafordításnak fakszimile kiadásban való megjelentetése alkalmából

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Liturgikus Tanszék

Nyíregyháza / 2003-10-30 - 2003-10-30

tudományos

Lupess István, az első liturgiafordításunk másolója

2003-10-30 / magyar


Les Sanctuaries Mariennes in Europe

Réseau Marial Européen

Lourdes / 2003-10-15 - 2003-10-17

tudományos

Importanza e messaggio del Santuario di Máriapócs

2003-10-16 / olasz


MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testületének a Magyar Professzorok Világtanácsának közreműködésével megrendezett 2003. évi ülése

MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testülete és a Magyar Professzorok Világtanácsa

Nyíregyháza / 2003-09-26 - 2003-09-27

tudományos

A liturgiamásoló Lupess István az anyakönyvek alapján

2003-09-26 / magyar


Magyar Patrisztikus Társaság III. Tudományos Konferencia az ókori kereszténységről – Kelet és Nyugat: egység a sokféleségben a korai egyházban

Magyar Patrisztikus Társaság

Kecskemét / 2003-06-26 - 2003-06-29

tudományos

Nagy Szent Bazil alakja a bizánci egyház liturgikus szövegeiben

2003-06-27 / magyar


„Görög Katolikus Teológiai Napok 4.”

SZAGKHF

Máriapócs / 2003-02-14 - 2003-02-15

tudományos

Evangéliumos könyvünk megjelenésének körülményei és az egyházközségek

2003-02-14 / magyar

 

I. Szimpozion az első magyar nyelvű, nyomtatott Liturgikon megjelenésének 120. évfordulójára

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola - Liturgikus Tanszék

Nyíregyháza / 2002-04-18 - 2002-04-18

tudományos

Az 1882-es Liturgikon

2002-04-18 / magyar

„A nyelv szerepe Európa kultúrájában”. A „Magyar Tudomány Napja 2001” alkalmából rendezett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Konferencia

MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testület

Nyíregyháza / 2001-10-29 - 2001-10-29

tudományos

Rendelkezések a görög katolikus szentségi böjtről

2001-10-29 / magyar


MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testületének 2001. évi ülése

MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testület

Nyíregyháza / 2001-09-29 - 2001-09-29

tudományos

A magyarországi görög katolikus egyház böjti fegyelmének alakulása a XX. században

2001-09-29 / magyar


„Görög katolikus Liturgikus Tábor”

Pannonhalmi Főapátság

Pannonhalma / 2001-07-02 - 2001-07-07

tudományos

A húsvéti misztérium a bizánci liturgiában

2001-07-02 / magyar


„Görög Katolikus Teológiai Napok 2.”

SZAGKHF

Máriapócs / 2001-02-09 - 2001-02-10

tudományos

Az Istent dicsőítő és az embert megszentelő liturgia

2001-02-10 / magyar

Dejiny gréckokatolíckeho školstva na Slovensku

Gréckokatolicka bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

Eperjes / 2000-11-28 - 2000-11-29

tudományos

***

2000-11-28 / ---


„Keleti és nyugati keresztények Magyarországon”

Debreceni Egyetem és a Debreceni Akadémiai Bizottság

Debrecen / 2000-11-27 - 2000-11-27

tudományos

A magyar görög katolikus kispapok oltárszolgálata

2000-11-27 / magyar


A Magyar Tudomány Napja

MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testület

Nyíregyháza / 2000-11-07 - 2000-11-07

tudományos

Két imádságunk a pócsi Máriához a levéltári források tükrében

2000-11-07 / magyar


„Örökség és Küldetés”

Görög Katolikus Hittudományi Főiskola

Nyíregyháza / 2000-10-02 - 2000-10-03

tudományos

A liturgikus oktatás történetének ötven éve Intézményünkben

2000-10-02 / magyar


MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testületének 2000. évi ülése

MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testület

Nyíregyháza / 2000-09-30 - 2000-09-30

tudományos

Lelki életünk egy vetülete: két máriapócsi imádságunk történetének dokumentálása

2000-09-30 / magyar


„Társasági Nap”

Magyar Egyházzenei Társaság

Budapest / 2000-05-27 - 2000-05-27

tudományos

A magyar görög katolikus liturgika története

2000-05-27 / magyar

A Magyar Tudomány Napja

MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testület

Nyíregyháza / 1999-11-03 - 1999-11-03

tudományos

Az 1879-es hajdúdorogi liturgikus fordító bizottság tagjainak, munkásságának és eredményeinek bemutatása

1999-11-03 / magyar


A Magyar Tudomány Napja

MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testület

Nyíregyháza / 1999-09-25 - 1999-09-25

tudományos

A magyar nyelvű görög katolikus liturgia egy újabb emléke a múlt század első feléből

1999-09-25 / magyar


„Az 1100 éves ruszin-magyar békés együttélés példaértékű lehet Közép-Európa népei számára” c. IV. Nemzetközi Ruszinisztikai Konferencia

Magyarországi Ruszin Tudományos Intézet

Budapest / 1999-06-21 - 1999-06-22

tudományos

A magyar görög katolikusok segítsége a kárpátaljai ruszinoknak és magyaroknak

1999-06-21 / magyar


„A ruszinok kultúrtörténete a XVIII-XX. században” c. III. Nemzetközi Ruszinisztikai Konferencia

Magyarországi Ruszin Tudományos Intézet

Budapest / 1999-05-31 - 1999-05-31

tudományos

Régi – ruszin vonatkozású – liturgikus kézirat Hittudományi Főiskolánk könyvtárában

1999-05-31 / magyar

Culto Mariano

Pontificio Consiglio delle Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, Pontificio Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei

Pompei / 1998-11-17 - 1998-11-21

tudományos

***

1998-11-17 / ---


A Magyar Tudomány Napja

MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testület

Nyíregyháza / 1998-11-05 - 1998-11-05

tudományos

Lázár feltámasztása az evangéliumban és liturgikus szövegeinkben

1998-11-05 / magyar


Le Chiese orientali cattoliche d’Europa nella loro storia di fede e di sofferenza dall’inizio del secolo fino ad oggi

Congregazione per le Chiese Orientali

Cittá del Vaticano / 1998-10-21 - 1998-10-24

tudományos

La Chiesa greco-cattolica ungherese dall’inizio del secolo ai nostri giorni

1998-10-23 / olasz


Aranyszájú Szent János liturgiája

Kassai Görög Katolikus Exarchátus

Kassa / 1998-10-17 - 1998-10-17

tudományos

1. A liturgia a menny a földön; 2. A liturgia mint közös istendicsőítés

1998-10-17 / magyar

A Magyar Tudomány Napja

MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testület

Nyíregyháza / 1997-11-06 - 1997-11-06

tudományos

1. A bizánci szertartású magyar szent, Magyar Mózes történetisége; 2. A Szent Atanáz Hittudományi Főiskola bemutatása

1997-11-06 / magyar


MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testület

MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testület

Nyíregyháza / 1997-09-27 - 1997-09-27

tudományos

Magyar Mózes és ikonográfiai ábrázolásai

1997-09-27 / magyar


Bizánci kereszténység Magyarországon

KLTE BTK Művészettörténeti Tanszék

Debrecen / 1997-09-26 - 1997-09-27

tudományos

Моисей Угринъ és ikonográfiai ábrázolásai

1997-09-26 / magyar


Incontro dei Vescovi Orientali Cattolici d’Europa

Congregazione per le Chiese Orientali

Nyíregyháza / 1997-06-30 - 1997-07-06

tudományos

1. Presentazione dei Catechismi della Chiesa ungherese; 2. La liturgia come espressione dell’identitá

1997-07-04 / olasz

Incontro dei Gerarchi orientali cattolici d’Europa

Pontificio Consiglio delle Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, a Magyar Katolikus Püspöki Kar és a Hajdúdorogi Egyházmegye

Nyíregyháza / 1996-01-01 - 1996-01-01

tudományos

Il centenario di Máriapócs

1996-01-01 / olasz

 

Bizánci kereszténység Magyarországon

KLTE BTK Művészettörténeti Szakcsoportja

Debrecen / 1995-05-05 - 1995-05-05

tudományos

Harminc éves bizánci liturgia

1995-05-05 / magyar


A magyar görög katolikus liturgia legrégibb emlékei

MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testület

Nyíregyháza / 1995-01-01 - 1995-01-01

tudományos

A magyar görög katolikus liturgia legrégibb emlékei

1995-01-01 / magyar

Posztbizánci kultúra Magyarországon

KLTE Szláv Filológiai Intézete és a MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete

Debrecen / 1994-01-22 - 1994-01-22

tudományos

Az Akathisztosz himnusz – a bizánci költészet gyöngyszeme

1994-01-22 / magyar