Oktatóink

Dr. Inántsy-Pap Ágnes

IX. Különleges Bánásmód Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia

Debreceni Egyetem, Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar

Debrecen / 2024-04-12 — tudományos

A társadalmi háttérváltozók szerepe az iskolaválasztásban

2024-04-12 / magyar

Krízishelyzetek hatása és kihívásai az oktatásban. Nemzetközi tudományos pedagógiai, pszichológiai konferencia.

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Beregszász / 2023-03-30 – 2023-03-31 – tudományos

A görögkatolikus iskolák állapota 1948 előtt

2023-03-31 / magyar

_______________________________________________________________________________________________________

Gyógyulás és megváltás a vallás és tudomány párbeszédében. A Magyar Tudomány Ünnepe

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola

Nyíregyháza / 2023-11-07 - tudományos

A pedagógus mint gyógyító személy

2023-11-07 / magyar

"Tudomány: út a világ megismeréséhez" - A Magyar Tudomány Ünnepe. Az MTA programsorozata" 

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola. Pedagógiai-és Pszichológiai Központ
Nyíregyháza / 2022-11-16 – tudományos
Görögkatolikus iskolák a változások korában
2022-11-16 / magyar


Egy évtized kihívásai, változásai a pedagógusképzés és a neveléstudományok területén – III. Oktatás Határhelyzetben Konferencia

Partiumi Keresztény Egyetem
Nagyvárad / 2022-03-11 – 2022-03-12 – tudományos
Inántsy-Pap Ágnes – Szilágyi Barnabás: Az attitűdformáló nevelés lehetséges módjai (online)
2022-03-12 / magyar


ÉRTÉKTEREMTÉS – KIHÍVÁSOK A PEDAGÓGIÁBAN, GYÓGYPEDAGÓGIÁBAN ÉS A TANÁRKÉPZÉSBEN – XIII. Taní-tani Online Konferencia

Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar. Tanárképző Intézet
Microsoft Teams online felületen / 2022-02-4 – tudományos
A Hajdúdorogi Egyházmegye püspöki rendelkezései az oktatás és nevelés ügyében
2022-02-04 / magyar

“Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz” – Magyar Tudomány Ünnepe

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola. Pedagógiai- és Pszichológiai Központ
Nyíregyháza / 2021-11-29 – tudományos
Görögkatolikus iskoláink 1948 előtt és után
2021-11-29 / magyar


Kutatók Éjszakája

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola
Nyíregyháza / 2021-09-24 – tudományos
A kommunista diktatúra hatása a görögkatolikus oktatási és nevelési rendszer alakulására
2021-09-24 / magyar

Jövőformáló tudomány – Online Konferencia a Szent Atanáz Főiskolán

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola
Nyíregyháza / 2020-11-20 – tudományos
A tehetséggondozás múltja, jelene és jövője a Görögkatolikus Metropóliában
2021-11-05 / magyar


XX. Országos Neveléstudományi Konferencia – CSALÁD A NEVELÉS ÉS AZ OKTATÁS FÓKUSZÁBAN

MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság -Debreceni Egyetem BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet – Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért
Debrecen / 2020-11-05 – 2020-11-07 – tudományos
A görögkatolikus útkeresés a nevelés és oktatásügyön keresztül a Hajdúdorogi Egyházmegye létrejöttétől az 1948-as államosításig
2021-11-05 / magyar


II. Tanügy, Oktatás, Pályakép Konferencia (TOP)

Sozial und Wirtschafts Forschungsgruppe
Großpetersdorf (Burgenland, Austria) / 2020-05-01 – 2020-05-03 – tudományos
A magyarországi görögkatolikus oktatási és nevelési rendszer tanügyi helyzete alakulása az Ungvári Uniótól napjainkig
2020-05-02 / magyar

IV. Különleges bánásmód Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia

Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Intézete
Debrecen / 2019-11-29 – 2019-11-29 – tudományos
Pedagógiai módszerek egy kápolna iskolában
2019-11-29 / magyar


Értékteremtő tudomány – a Magyar Tudomány Napja alkalmából szervezett konferencia

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola
Nyíregyháza / 2019-11-13 – 2019-11-13 – tudományos
A görögkatolikus fenntartású oktatási intézményekben tanuló diákok szüleinek iskolaválasztási döntései
2019-11-13 / magyar


Investigating Parental Motivation for Alternative Education International Workshop

Université Paris Seine Cergy-Pontoise
Paris / 2019-06-15 – 2019-06-15 – tudományos
School Choice in the Byzantine Rite Catholic Schools in Hungary
2019-06-15 / angol


A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a XXI. században Kelet-Közép Európában az oktatási reformok tükrében

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Pedagógia és Pszichológia Tanszék
Beregszász / 2019-03-28 – 2019-03-29 – tudományos
A katolikus iskolák helyzetének alakulása az ezredfordulón
2019-03-29 / magyar


Fiatal Kutatók és Doktoranduszok IX. Nemzetközi Teológuskonferenciája

Doktoranduszok Országos Szövetsége Hittudományi Osztálya – Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola
Nyíregyháza / 2019-03-01 – 2019-03-03 – tudományos
A görögkatolikus oktatási rendszer kialakulása a kezdetektől 1948-ig
2019-03-01 / magyar


A találkozás kultúrája – XII. Miskolci Taní-Tani Konferencia

Miskolci Egyetem BTK Tanárképző Intézet
Miskolc / 2019-02-01 – 2019-02-01 – tudományos
A katolikus iskolák új kihívásai az ezredforduló Európájában
2019-02-01 / magyar


International School Choice and Reform Conference – 2019 ISCRC

ISCRC
Lisbon / 2019-01-10 – 2019-01-13 – tudományos
Free School Choice in the Byzantine Rite Catholic Schools in Hungary
2019-01-13 / angol

III. Különleges Bánásmód Nemzetközi Konferencia

Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Intézete
Hajdúböszörmény / 2018-11-30 – 2018-11-30 – tudományos
Katolikus iskolák a szekularizálódó Európában. A katolikus iskolák társadalmi funkciói
2018-11-30 / magyar


PhD/DLA konferencia

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola – Nyíregyházi Egyetem – Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara
Nyíregyháza / 2018-11-27 – 2018-11-27 – tudományos
Az egyházi iskolaválasztást befolyásoló formális és informális tényezők
2018-11-27 / magyar


XVIII. Országos Neveléstudományi Konferencia – Kutatási sokszínűség, oktatási gyakorlat és együttműködések

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Budapest / 2018-11-08 – 2018-11-10 – tudományos
Félelmek az egyházi iskolák iskolaválasztásával kapcsolatba
2018-11-10 / magyar


Kutatók éjszakája

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola
Nyíregyháza / 2018-09-25 – 2018-09-25 – tudományos
Görögkatolikus nevelők a XX. században
2018-09-25 / magyar


13th Conference of International Study of Religion in Eastern and Central Europe Association and Special Conference of the International Association for the History of Religions (IAHR) UN(B)LOCKING RELIGION. STUDYING RELIGION IN TODAY’S CENTRAL AND EASTERN EUROPE

University of Szeged
Szeged / 2018-05-24 – 2018-05-26 – tudományos
Church-run School Choice in a big city 30 years after the Communist Area
2018-05-24 / angol


HuCER 2018 Hungarian Conference on Educational Research – Oktatás-Gazdaság-Társadalom

Kodolányi János Főiskola – Hungarian Educational Research Association – Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete
Székesfehérvár / 2018-05-24 – 2018-05-25 – tudományos
Szülői elvárások a Görögkatolikus Metropólia által fenntartott általános iskolákkal szemben
2018-05-24 / magyar


Hajdúdorog, 1868 – Konferencia a magyar görögkatolikusok első nagygyűlése emlékére

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola
Nyíregyháza / 2018-04-13 – 2018-04-13 – tudományos
A görögkatolikus oktatási-nevelési rendszer a kezdetektől az államosításig
2018-04-13 / magyar


Együtt – másként: az integráció útelágazásai – XI. Miskolci Taní-tani Konferencia

Miskolci Egyetem BTK. Tanárképző Intézet
Miskolci / 2018-02-02 – 2018-02-02 – tudományos
Különböző felekezethez tartozó iskolaválasztók eltérő iskolaválasztási motivációi
2018-02-02 / magyar

II. HIT-ÉS TUDOMÁNY Debreceni Doktoranduszok és Fiatal Kutatók Konferenciája

Debreceni Egyetem – Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktorandusz Önkormányzata
Debrecen / 2017-12-01 – 2017-12-01 – tudományos
A nem saját felekezetük szerinti egyházi iskolát választók egy megyeszékhely négy különböző egyházi iskolájában
2017-12-01 / magyar


„Emberközpontú tudomány” Tudományos konferencia a Magyar Tudomány Napja alkalmából

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Pedagógiai és Pszichológiai Központ
Nyíregyháza / 2017-11-13 – 2017-11-13 – tudományos
Görögkatolikus iskolaválasztók
2017-11-13 / magyar


XVII. Országos Neveléstudományi Konferencia

Nyíregyházi Egyetem
Nyíregyháza / 2017-11-09 – 2017-11-11 – tudományos
A nem saját felekezetük szerinti egyházi iskolát választók döntésének lehetséges motivációi
2017-11-09 / magyar


ISSR – 34th Conference 2017 Religion, Cooperation and Conflict in Diverse Societies

University of Lausanne
Lausanne / 2017-07-04 – 2017-07-07 – tudományos
Aspects of the School Choice in the Greek-Catholic Educational Institutions in the Focus of Parents’s Labor Market Situation, their Qualifications and Social Background Variables
2017-07-07 / angol


Innováció, kutatás, pedagógusok HuCER 2017

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Budapest / 2017-05-25 – 2017-05-26 – tudományos
Felekezeti iskolaválasztók egy megyeszékhely négy különböző egyházi fenntarású alapfokú oktatási intézményében
2017-05-26 / magyar


A teljesítmény művészete – X. Miskolci Taní-tani Konferencia

Miskolci Egyetem BTK Tanárképző Intézet
Miskoc / 2017-02-03 – 2017-02-03 – tudományos
Felekezeti iskolaválasztás a szülők és a társadalmi helyzet tükrében
2017-02-03 / magyar

X. Jubileumi Nyíregyházi Doktorandusz Konferencia – Oknyomozó tudomány Magyar Tudomány Ünnepe 2016. rendezvénye a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyházi Egyetem, Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, MTA DAB Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Szakbizottság Egészségtudományi Munkabizottsága, Gerontológiai Munkabizottsága
Nyíregyháza / 2016-11-23 – 2016-11-23 – tudományos
A görögkatolikus egyház által fenntartott iskolarendszer sajátosságai
2016-11-23 / magyar


XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia – A tanulás és nevelés interdiszciplináris megközelítése

Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézete ; Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Tudományos Bizottsága ; Szent-Györgyi Albert Agóra
Szeged / 2016-11-17 – 2016-11-19 – tudományos
A görögkatolikus fenntartású oktatási intézményekben tanuló diákok szüleinek iskolaválasztási döntése
2016-11-17 / magyar


Comsymbol 2016 – 3e Colloque International Comsymbol

Université Paul Valéry de Montpellier
Montpellier, France / 2016-11-09 – 2016-11-10 – tudományos
Effectiveness of culturally responsive teaching in church-run schools during the communist arae in Hungary
2016-11-10 / angol


ECER 2016 Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers

University College Dublin
Dublin / 2016-08-22 – 2016-08-26 – tudományos
Denominational schools during the communist periode in Hungary
2016-08-26 / angol


A tanulás új útjai – HuCER 2016 – Hungarian Conference on Educational Research

Kaposvári Egyetem
Kaposvár / 2016-05-26 – 2016-05-27 – tudományos
A görögkatolikus egyház által fenntartott iskolarendszer sajátosságai
2016-05-27 / magyar


RELIGION AND NON-RELIGION IN CONTEMPORARY SOCIETIES Theoretical, Empirical and Methodological Challenges for Research in Central and Eastern Europe and Beyond : 12th ISORECEA conference & ESA RN34 mid-term conference

Department of Sociology University of Zadar and Croatian Sociological Association
Zadar / 2016-04-21 – 2016-04-24 – tudományos
Effectiveness Culturally responsive teaching in church-run scholls during the communist era in Hungary
2016-04-22 / angol


Oktatás Határhelyzetben – Neveléstudományi konferencia

Partiumi Keresztény Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Nevelés- és Kultúratudományi Tanszék
Nagyvárad / 2016-03-04 – 2016-03-04 – tudományos
Az iskolaválasztási preferenciók hátterében illő társadalmi változók bemutatása Görögkatolikus Egyház által fenntartott oktatási rendszerben
2016-03-04 / magyar


A gyermek érdeke – IX. Miskolci Taní-tani Konferencia

Miskolci Egyetem BTK. Tanárképző Intézet
Miskolc / 2016-02-05 – 2016-02-05 – tudományos
Az iskolaválasztási motivációk a szülők végzettségének tükrében
2016-02-05 / magyar

IRI International Conference on Social Processes

International Research Institure s.r.o. (Komárno, Slovakia)
Komárno / 2015-12-14 – 2015-12-15 – tudományos
Culturally responsive teaching’s opportinites in church-run schools during the communist arae in Hungary
2015-12-14 / angol


I. Különleges Bánásmód Nemzetközi Konferencia

Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar. Pszichológia és Gyógypedagógia Tanszék
Hajdúböszörmény / 2015-12-03 – 2015-12-03 – tudományos
A kultúraazonos pedagógia megjelenési formái a görögkatolikus oktatás és nevelés területén
2015-12-03 / magyar


IX. Nyíregyházi Doktorandusz (PhD, DLA) Konferencia – a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola – a Nyíregyházio Főiskola – és a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara által együtt megrendezésre kerülő PhD/DLA konferencia

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola – Nyíregyházi Főiskola – Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara
Nyíregyháza / 2015-11-27 – 2015-11-27 – tudományos
A különböző kultúrák mentén kialakuló oktató/nevelő munkában rejlő lehetőségek
2015-11-27 / magyar


XV. Országos Neveléstudományi Konferencia – Pedagógusok, tanulók, iskolák – az értékformálás, az értékközvetítés és az értékteremtés világa

Óbudai Egyetem
Budapest / 2015-11-19 – 2015-11-21 – tudományos
Az iskolaválasztás motívumai a Görögkatolikus Egyház által
2015-11-19 / magyar


Education and Transition. Contributions from Educational Research – Európai Oktatáskutatók Konferenciája (ECER 2015)

Corvinus University of Budapest
Budapest / 2015-09-07 – 2015-09-11 – tudományos
Church-run Higher Education and Calling for Teacher Profession / Inántsy-Pap, Ágnes; Pusztai, Gabriella; Morvai, Laura
2015-09-11 / angol


ISCHE 37 Culture And Education. International Standing Conference for the History of Education

Istanbul University Culture and Convention Center
Isztambul / 2015-06-24 – 2015-06-27 – tudományos
The Changing Social Role of Church‐run Schools during the Communist Rule in Hungary
2015-06-26 / angol


Teacher Education in Central and Eastern Europe

Debreceni Egyetem
Debrecen / 2015-06-18 – 2015-06-20 – tudományos
1. Manifest and latent functions of a school-chapel in the light of disadvantaged populations ; 2. Church-run Higher Education and calling for teacher profession
2015-06-19. és 2015-06-20. / angol


3rd IRI International Educational Conference

International Research Institute
Komárno / 2015-05-31 – 2018-06-02 – tudományos
Greek Catholic School’s added values in the most distadvantegous micro-regions of Hungary
2015-05-31 / angol


Körkép a hazai oktatáskutatásról, HuCER 2015

Nyíregyházi Főiskola
Nyíregyháza / 2015-05-28 – 2015-05-29 – tudományos
Kultúraazonos pedagógiai törekvések a hodászi iskolakápolna működésének tükrében
2015-05-29 / magyar


Az egyház szerepvállalása a speciális oktatási feladatokban

Boldog Terézia Szakkollégium
Debrecen / 2015-05-06 – 2015-05-06 – tudományos
Sója Miklós szerepe az államszocializmus idején működő hodászi cigányképolna létrejöttében és a hátrányos helyzetű hívek felzárkóztatásában
2015-05-06 / magyar


A rendszerbe épülés lehetőségei – felzárkóztató programok vizsgálata : szakmai műhelykonferencia

Oktatáskutató és Fejlesző Intézet
Debrecen / 2015-03-25 – 2015-03-25 – tudományos
Falak mögött – filmvetítés és kutatói tereptapasztalatok egy tanodáról
2015-03-25 / magyar


III. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia

Konferencní centrum UJS – Selye János Egyetem
Komárno / 2015-01-12 – 2015-01-14 – tudományos
Az egyházi oktatási intézmények megváltozott szerepe a hátrányos helyzetű régiókban
2015-01-12 / magyar

Nationhood in the Carpathian Region. Hungarians and their Neighbours – Sociological Perspectives

Hungarian Sociological Association/Magyar Szociológiai Társaság (Budapest) és a Babes-Bolyai University. Department of Sociology and Social Work in Hungarian/Babes-Bolyai Tudományegyetem Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézet – Szociológia Tanszéke (Cluj-Napoca) közös rendezés
Cluj-Napoca / 2014-11-27 – 2014-11-29 – tudományos
Greek Catholic Schools in the Most Disadvantageous micro-Regions of Hungary
2014-11-29 / angol


VIII. Nyíregyházi Doktorandusz Konferencia

Nyíregyházi Főiskola, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara és a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola által közösen rendezett
Nyíregyháza / 2014-11-21 – 2014-11-21 – tudományos
Elméleti megközelítés a társadalmi felelősség kérdésének vizgálatához a Görögkatolikus Egyház által fenntartott oktatási rendszerben
2014-11-21 / magyar


Oktatás és nevelés – gyakorlat és tudomány. XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia

Debreceni Egyetem
Debrecen / 2014-11-06 – 2014-11-08 – tudományos
A Görögkatolikus Egyház által fenntartott iskolákban megvalósuló hátránykompenzácoós törekvések elméleti gyökerei
2014-11-07 / magyar


II. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia = 2nd IRI International Educational Conference

Konferencní centrum UJS – Selye János Egyetem
Komárno / 2014-10-17 – 2014-10-21 – tudományos
The Mission of Greek Catholic Schools in the Most Distadvantegous Micro-regions
2014-10-17 / angol


Kompetencia alapú oktatás: tapasztalatok, problémák, megoldások

Tanárok Európai Egyesülete – A VEAB Inter- és Multikulturális Nevelési Munkabizottsága (Veszprém) közös rendezése
Veszprém / 2014-06-27 – 2014-06-27 – tudományos
Motivációs kérdések a hátránykompenzáció területén
2014-06-27 / magyar


A pedagógia kultúrája, VII. Miskolci Taní-tani Konferencia

Miskolci Egyetem BTK. Tanárképző Intézet
Miskolc / 2014-02-07 – 2014-02-07 – tudományos
Nyelvi hátránykompenzációs és tehetséggondozó stratégiák a XXI. század szakképző iskoláiban és felsőoktatási intézményeiben
2014-02-07 / magyar

A nyelvérzék mérésének, illetve a nyelvi hátránykompenzációnak a lehetőségei az idegennyelv elsajátítás során

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola
Nyíregyháza / 2013-12-14 – 2013-12-14 – tudományos
A korlátozott nyelvi kód kialakulása és feloldásának lehetőségei az idegennyelv elsajátítás során
2013-12-14 / magyar


VII. Nyíregyházi Doktorandusz Konferencia

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara, a Nyíregyházi Főiskola és a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola által közösen rendezett
Nyíregyháza / 2013-12-06 – 2013-12-06 – tudományos
Az instrumentális motiváció megjelenése és jelentősége a szakmai nyelvoktatásban, különös tekintettel a hátrányos szocio-kulturális környezetből érkező diákok nyelvelsajátítási folyamataiban
2013-12-06 / magyar


English for 21st Century Professionals

British Council
Bucharest / 2013-05-30 – 2013-05-31 – tudományos
Motivation and success in professional foreign language learning in Hungary
2013-05-31 / angol


VI. Miskolci Taní-tani Konferencia. Kedv s öröm röpkedne… (De)motiváció az iskolában

Miskolci Egyetem BTK. Tanárképző Intézet
Miskolc / 2013-02-01 – 2013-02-01 – tudományos
A hátrányos szociokulturális helyzetből eredő korlátozott nyelvi kód kialakulása
2013-02-01 / magyar

Mérés és értékelés

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola
Nyíregyháza / 2012-12-08 – 2012-12-08 – tudományos
Akkreditált mérések
2012-12-08 / magyar


Nyelvvizsga, mint szolgálat

Károli Gáspár Református Egyetem
Budapest / 2012-01-27 – 2012-01-27 – tudományos
A Theolingua küldetése a Görögkatolikus Egyházban az egyén és a közösség szintjén
2012-01-27 / magyar

Meghívás és szolgálat az Egyházban

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola
Nyíregyháza / 2011-12-03 – 2011-12-03 – ismeretterjesztő
Szolgálat a tanítás által
2011-12-03 / magyar

Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Program VI. Országos Konferenciája

Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium
Szeged / 2008-04-17 – 2008-04-19 – tudományos
Idegennyelv oktatás a hátrányos helyzetű diákok körében
2008-04-18 / magyar