Oktatóink

Dr. habil. Baán István

Magyar Patrisztikai Társaság XXI. országos konferenciája

Szent Mauríciusz Monostor

Bakonybél / 2022-06-23 – 2022-06-25 – tudományos

„Felbukkantak az egyházatyák” Az ókeresztény irodalom reneszánsza a 20-21. században

2022-06-24 / magyar

Zwischen Ost und West : Christen byzantinischer Tradition in Ungarn

Erzbischöfliches Priesterseminar
Wien / 2021-10-22 – 2021-10-23 – tudományos
Die orthodoxe Kirche im Königreich Ungarn im Mittelalter
2021-10-22 / német


Magyar Patrisztikai Társaság XX. Országos Konferenciája

Szent Mauríciusz Monostor
Bakonybél / 2021-07-01–2021-07-03 – tudományos
Nazianzi Szent Gergely anaforája
2021-07-02 / magyar

Istenképiség – átistenülés – emberi méltóság – Teológiai Tanári Konferencia Vanyó László emlékére

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar

Budapest / 2018-01-24 – 2018-01-26  – tudományos

Átistenülés a keleti liturgiában

2018-01-25 / magyar

Primacy and Synodality, Deepening Insights, 23rd International Congress

SOCIETY FOR THE LAW OF THE EASTERN CHURCHES – METROPOLITAN CHURCH SUI IURIS OF HUNGARY

Debrecen / 2017-09-03 – 2017-09-08 – tudományos

Triadological reflections on the 34th Apostolic Canon: A model of the Trinity behind the text of the canona and its implications for the synodality

2017-09-07 / angol


Élet és feltámadás – szimpózium

Magyar Patrisztikai Társaság Debrecen-nyíregyházi Csoportja – Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola

Nyíregyháza / 2017-04-24 – tudományos

A feltámadt test Palamasz Gergely teológiájában

2017-04-24 / magyar

Idegen voltam… (Mt 25,35) – Teológia Napok – Máriapócs

Görögkatolikus Metropólia [Nyíregyházi Egyházmegye]

Máriapócs / 2016-12-09 – 2016-12-10 – tudományos

Bizánc számára kik voltak az idegenek? (Pogányok, muszlimok, frankok)

2016-12-10 / magyar


Angyalok és démonok – A Magyar Patrisztikai Társaság XVI. országos konferenciája

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola

Nyíregyháza / 2016-06-30 – 2016-07-02 – tudományos

Az angyalok mint második fény. Palamasz Szent Gergely angyalokról szóló tanításának patrisztikus gyökerei

2016-07-01 / magyar

Palamasz Szent Gergely és teológiája – teológiai tanulmányi nap Nyíregyházán

Hajdúdorogi Metropólia – Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola

Nyíregyháza / 2015-05-05 – tudományos

A palamizmus nyugati értékelésének főbb vonalai és hatásuk a görögkatolikus egyházak liturgikus könyveire

2015-05-05 / magyar


A Jézus-ima és a keleti szerzetesség – Imaélet a monostorban és azon kívül

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

Budapest / 2015-02-07 – tudományos

A Xanthopuloszok tanítása az imádságról

2015-02-07 / magyar

A Kárpát-medence, a magyarság és Bizánc

Magyar Bizantinológiai Társaság Szegedi Tagozata

Szeged / 2012-05-21 – 2012-05-22 – tudományos

Szent István – rex apostolicus és is apostolos

2012-05-22 / magyar

Esztergomi érsekek és görögkatolikusok – egyháztörténeti konferencia

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola és a Görögkatolikus Örökség Kutatócsoport

Nyíregyháza / 2011-11-18 – tudományos

Az unió születése Lippay György és Szelepchény György érsekek korában

2011-11-18 / magyar

A Tízparancsolattól a Szeretethimnuszig. Etikai tanítás az ókeresztény korban. A Magyar Patrisztikai Társaság X. konferenciája az ókori kereszténységről

Magyar Patrisztikai Társaság

Kecskemét / 2010-06-24 – 2010-06-26 – tudományos

Órigenész a Tízparancsolatról

2010-06-25 / magyar

Nemzetközi konferencia Bacsinszky András (1732-1809) munkácsi püspök halálának 200. évfordulóján

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola

Nyíregyháza / 2009-11-12 – 2009-11-14 – tudományos

La nomina episcopale di András Bacsinszky, Bacsinszky András püspöki kinevezése

2009-11-13 / olasz


Ökumenikus konferencia a Filokáliáról

Magyar Görög Katolikus Ökumenikus Bizottság

Nyíregyháza / 2009-09-10 – 2009-09-11 – tudományos

Patrisztikus források a Filokáliában

2009-09-10 / magyar


Pál apostol az ókori kereszténységben. A Magyar Patrisztikai Társaság IX. konferenciája az ókori kereszténységről

Magyar Patrisztikai Társaság

Kecskemét / 2009-06-25 – 2009-06-27 – tudományos

A Róm 5,12-21 értelmezése az 5. század eleji görög exegézisben

2009-06-26 / magyar

Orthodoxia és Heterodoxia. A Magyar Patrisztikai Társaság VIII. konferenciája az ókori kereszténységről

Magyar Patrisztikai Társaság

Kecskemét / 2008-06-26 – 2008-06-28 – tudományos

Hogyan látták és ítélték meg az eretnekségeket a IV. század második felében? (Nagy Szent Baszileiosz felosztásának értékelése)

2008-06-28 / magyar

A Görög Katolikus örökségkutatás útjai, Nikolaus Nilles SJ halálának 100. évfordulóján

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola

Nyíregyháza / 2007-11-23 – 2007-11-24  – tudományos

A munkácsi püspöki szék betöltése 1650 és 1690 között

2007-11-23 / magyar


Tudományos Egyetemi Napok Biblikus Konferencia

Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem, OR-ZSE – MTA

Budapest / 2007-11-20 – tudományos

A Tízparancsolat Órigenésznél

2007-11-20 / magyar


A péteri szolgálat a harmadik évezred küszöbén. Nemzetközi ökumenikus teológiai konferencia

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Dogmatika Tanszéke

Budapest / 2007-11-15 – 2007-11-16  – tudományos

Róma püspökének primátusa az első évezredben

2007-11-15 / magyar


A reformáció kezdetei Magyarországon

Károli Gáspár Református Egyetem, az Evangélikus Hittudományi Egyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Patrisztikai Társaság

Budapest / 2007-11-07 – 2007-11-09  – tudományos

Khrüszosztomosz-idézetek Kálvin Institutiójában

2007-11-07 / magyar


Aranyszájú Szt. János, kora és hatása. A Magyar Patrisztikai Társaság VII. konferenciája az ókori kereszténységről

Magyar Patrisztikai Társaság

Kecskemét / 2007-06-28 – 2007-07-01 – tudományos

A Szentlélek és a keresztények Aranyszájú Szent Jánosnál

2007-06-29 / magyar

Proceedings of the 21st International Congress of Byzantine Studies

London / 2006-08-21 – 2006-08-26 – tudományos

A Greek translation of the Latin Mass from the thirteenth century

2006-08-24 / magyar


A Szentírás és az egyházatyák. A Magyar Patrisztikai Társaság VI. konferenciája az ókori kereszténységről

Magyar Patrisztikai Társaság

Kecskemét / 2006-06-29 – 2006-07-01 – tudományos

A feltámadt test milyensége. Jób 19,25-27 patrisztikus egzegézise

2006-06-29 / magyar

Reintegration of Ukraine in Europe

Universita di Milano

Gargagno / 2005-11-17 – 2005-11-21 – tudományos

Greek-speaking Hierarchs on the Episcopal See of Munkács 1674-1706

2005-11-18 / angol


Teremtő, teremtés, természet. A Magyar Patrisztikai Társaság V. konferenciája az ókori kereszténységről

Magyar Patrisztikai Társaság

Kecskemét / 2005-06-30 – 2005-07-02 – tudományos

A phüszisz fogalma a VI. századi vitákban

2005-07-02 / magyar

És emberré lett. Az európai emberkép ókeresztény gyökerei. A Magyar Patrisztikai Társaság IV. konferenciája az ókori kereszténységről

Magyar Patrisztikai Társaság

Kecskemét / 2004-06-24 – 2004-06-26 – tudományos

A romolhatatlan Krisztus: halikarnasszoszi Julianus antropológiájának néhány vonása

2004-06-24 / magyar

Kelet és Nyugat: Egység és sokféleség a korai egyházban. A Magyar Patrisztikai Társaság III. konferenciája az ókori kereszténységről

Magyar Patrisztikai Társaság

Kecskemét / 2003-06-26 – 2003-06-29 – tudományos

Singidunumi Ursacius és Mursai Valens, az arianizmus pannóniai képviselôi

2003-06-26 / magyar

A Magyar Patrisztikai Társaság alakuló konferenciája

Kecskemét / 2001-06-22 – tudományos

Szent Péter bilincseinek tisztelete a késő-patrisztikus korban

2001-06-22 / magyar

Nyíregyházi Görög Katolikus Papnevelő Intézet és a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudmányi Főiskola alapításának 50. évfordulója alkalmából rendezett tudományos konferencia anyaga

Nyíregyháza / 2000-10-02 – 2000-10-03 – tudományos

Teológiai oktatás Bizáncban

2000-10-02 / magyar

International Medieval Congress

Leeds / 1999-07-07 – tudományos

St.Stephen, rex apostolicus

1999-07-07 / angol

XXXII. Spring Symposium of the British Byzantine Studies

British Society for the Promotion of Byzantine Studies

Brighton / 1998-03-12 – tudományos

Byzantines and Hungarians as seen by each others

1998-03-12 / angol

Societas Internationalis Historiae Conciliorum Investigandae

Dubrovnik / 1997-09-27 – tudományos

Die Lokalsynoden von Bischof De Camellis in Munkács 1690–1692

1997-09-27 / német


XXVI Incontro di Studiosi dell’Antichità Cristiana

Pontificio Istituto Augustinianum

Róma / 1997-05-06 – tudományos

L’akédia chez Cassien et dans les Apophthegmes

1997-05-06 / francia


XXXI. Spring Symposium of the British Byzantine Studies

British Society for the Promotion of Byzantine Studies

Brighton / 1997-03-12 – 1997-03-14 – tudományos

Man is superior to the angels: St. Gregory Palamas on the role of the body

1997-03-14 / angol

Nemzetközi Egyháztörténeti Konferencia

Lublin / 1996-09-22 – tudományos

L’origine de l’archeveché de Kalocsa: influences orientales

1996-09-22 / francia


XIX International Congress of Byzantine Studies

Koppenhága / 1996-08-18 – 1996-08-24 – tudományos

La métropolie de Turquie: l’organisation de l’Église byzantine en Hongrie au Moyen Age

1996-08-21 / francia


XXIV. Nemzetközi Patrisztikus Konferencia

Pontificio Istituto Augustinianum

Roma / 1996-05-05 – tudományos

[1.] L’aspect pneumatologique de la vie morale du chrétien selon Chrysostome; [2.] L’éveque Chrysostome: exigeances et réalisations

1996-05-05 / francia